BROW­NIES

Mat fra Norge - - NORSK BAKST -

For lengst en gjen­gan­ger på nors­ke kake­bord. Su­peren­kel å lage og fan­tas­tisk i all sin klis­set­het. 100 g sjo­ko­la­de 170 g smør 450 g suk­ker 1 ts va­nilje­suk­ker 3 egg

150 g hvete­mel Smelt sjo­ko­la­de og smør. Rør det sam­men. Til­sett suk­ker og va­nilje­suk­ker og bland alt godt sam­men. Rør inn ett og ett egg. Vend inn me­let. Hell blan­din­gen i en li­ten bake­pa­pir­kledd lang­pan­ne (ca. 20x30 cm). Stek på 180 gra­der i ca. 26-30 mi­nut­ter. Husk at brow­ni­en fort­satt skal va­ere litt bløt når den kom­mer ut av ov­nen, så pass på så den ikke ste­ker for len­ge. Av­kjøl helt før ser­ve­ring, helst i kjøle­skap. Ser­ver helt en­kelt med et me­lis­dryss og noen bringe­ba­er. Va­nilje­is­krem, vis­pet krem el­ler ba­er- el­ler va­nilje­saus pas­ser også godt til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.