Grøn­ne og gode

Mat fra Norge - - PRODUKTER -

Ha­na­sand Gård & Kjøk­ken Jen­tan på Bå­ly, Span­ger­eid 79,-

ha­na­sand­gard.no

GRØN­NE TOMATER Pro­du­sent:Kjøpt:Pris:HA­NA­SAND har helt rett når de på­pe­ker at syl­te­de grøn­ne tomater er ny­de­lig til­be­hør til kjøtt, fisk el­ler ost. Pro­du­sen­ten fra Ro­ga­land la­ger hjemme­lag­de pro­duk­ter med ek­te smak fra gode nors­ke rå­va­rer, rå­va­rer som kom­mer fra egen gård. «Vi «rock­er» opp mor­mors koke­bok, og øns­ker å kas­te minst mu­lig. I det­te skja­e­rings­punk­tet opp­står ofte nye, spen­nen­de sma­ker!», skri­ver de. PAB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.