SILDEGRYN

Mat fra Norge - - 48 KULINARISKE TIMER PÅ DOMBÅS -

Da den hol­lands­ke kap­tei­nen Cornelius de Jong la til kai i Ber­gen i 1797, var han ikke im­po­nert. Sa­er­lig var det den mann­li­ge be­folk­nin­gens drikk­fel­dig­het som fikk ham til å gri­ne på ne­sen. Ikke bare drakk de for mye, men drik­kin­gen fikk dem til å syn­ge også, «og den­ne ube­ha­ge­li­ge Mu­sik va­rer me­get la­en­ge». de Jong har i det hele tatt ikke mye godt å si om «ikke be­ha­ge­li­ge Ber­gen» som han kal­ler byen, men det som for­bau­ser mest, er ma­ten, at det ved si­den av «Sa­go- el­ler Bygg­sup­pe by­des Sild el­ler An­cho­vis».

75 g byggryn

150 g grøn­ne er­ter 2–3 speke­sild svine­kno­ke

2 l vann

250 g kål­ra­bi

250 g po­te­ter 2 gul­røt­ter

1 løk ti­mi­an

La er­ter og byggryn stå i vann over nat­ten. Vann ut speke­sil­den, tørk, flå og rens den. Flekk av bei­net, og sk­ja­er den i pas­se sto­re bi­ter. Grønn­sa­ke­ne skja­eres i små ter­nin­ger. La er­ter, byggryn og svine­kno­ke koke sam­men i vann i to ti­mer. Ha gul­røt­ter, løk og kål­ra­bi oppi, la koke til alt er mørt. Ta opp svine­kno­ken, ha i sil­den og la den koke med i fem mi­nut­ter. Dryss over ti­mi­an når sup­pen ser­ve­res. Sup­pen skal va­ere nok­så tykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.