Le­ver opp til eget skryt

Mat fra Norge - - SPISESTEDET - TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

Ny­kom­me­ren i Bjør­vi­ka st­rør om seg med hon­nør­ord på sine nett­si­der. Og har sitt på det tør­re.

FOR ED­DA, som lig­ger side om side med Ope­ra­en, vi­ser seg å va­ere både raus, roms­lig og rus­tikk. Det­te er et sted der alle kan føle seg hjem­me. Res­tau­ran­ten er inn­by­den­de, lun og varm, og ja: Folk her har glimt i øyet og øns­ker deg (tro­lig) all­tid vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.