Fak­ta

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE -

Tele­mark

er Nor­ges nest størs­te frukt­fyl­ke. Det er 700 000 frukt­tra­er i Midt-Tele­marks­kom­mu­ne­ne Sau­he­rad, Bø og Nome. Her er det 100 frukt­pro­du­sen­ter, som pro­du­se­rer 3400 tonn med ep­ler.Ep­ler, plom­mer og mo­rel­ler fra Tele­mark har be­skyt­tet geo­gra­fisk opp­rin­nel­se. Na­e­rin­gen gir 200 ar­beids­plas­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.