3%

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Sal­get av ake­vitt økte så mye fra 2016 til 2017. Nord­menns fa­vo­ritt er Gam­mel Opland, som sel­ger mer enn dob­belt så mye som num­mer to på lis­ten. I 2016 kjøp­te vi

236 000 li­ter av den­ne ake­vit­ten, som la­ges etter en opp­skrift fra Gjø­vik, da­tert 1872. (Opp­land Ar­bei­der­blad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.