LANG­TIDS­STEKT SVINE­KAM

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE -

Med AGA-kom­fyr på kjøk­ke­net er lang­tids­ste­king en fa­vo­ritt­me­to­de på Si­men­stad.

1,5–2 kg svine­kam, uten bein salt pep­per

Svak var­me og lang tid. Slik blir kjøt­tet mørt og saf­tig og steke­tida mer flek­si­bel.

Rut opp svo­ren på svine­kam­men. Bruk gjer­ne en ta­pet­kniv, og sk­ja­er nedi fet­tet.

Lag en blan­ding med salt og pep­per. Va­er tøff med meng­den.

Gni inn svo­ren med kryd­de­ret, la det gjer­ne trek­ke litt. Tem­pe­ra­tur og steke­tid er av­hen­gig av tida en har til rå­dig­het og type kom­fyr. Jeg er glad i lang­tids­ste­king, og lar gjer­ne kjøt­tet stå et døgn på lav tem­pe­ra­tur.

Sett kjøt­tet inn om kvel­den på 120 gra­der og la det stå over nat­ta og litt uto­ver da­gen. Kikk på det av og til. Er det fer­dig og gjen­nom­stekt, så ta det ut. Be­gyn­ner du å få dår­lig tid, så skru opp tem­pe­ra­tu­ren. La kjøt­tet hvi­le før det skja­eres opp.

Bruk gjer­ne steke­ter­mo­me­ter sis­te de­len steke­tida. En kjerne­tem­pe­ra­tur på 70 gra­der er per­fekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.