Bru­ne drå­per

Mat fra Norge - - HELT TIL SLUTT -

Kaf­fe er både tra­di­sjon og mo­der­ne kul­tur. Her i lan­det har vi druk­ket kaf­fe si­den 1700-tal­let, og ald­ri før har det va­ert fle­re kaffe­ba­rer i nors­ke byer og tett­ste­der enn nå. Men hva kan du om den­ne drik­ken?

NY­TEL­SE: En kopp ry­ken­de varm kaf­fe er noe de fles­te set­ter pris på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.