3. Tenk nytt om ma­ten

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 7 -

”Nes­ten alle har fore­stil­lin­ger om at vis­se ty­per mat er en­ten ’ bra’ el­ler ’dår­lig’. Men det an­ty­der en mo­ralsk be­døm­mel­se”, sier Susan Al­bers, kli­nisk psy­ko­log ved Cle­ve­land Cli­nic og for­fat­ter av Ea­ting Mind­fully. ”Når du spi­ser ’dår­lig’ mat, fø­ler du at du har gjort noe dår­lig. Det ut­lø­ser skam- og skyld­fø­lel­se og kan gjø­re at du hav­ner i en ond sir­kel av stresspi­sing. Se i ste­det på spek­te­ret av mat fra ’sunt’ til ’mind­re sunt’. Ja, du kan fort­satt spi­se kake en gang i blant, og når du først gjør det, skal du nyte den. Da er det mer sann­syn­lig at du fø­ler deg til­freds og blir mer opp­merk­som på når du er mett. Slutt å straf­fe deg selv for hva du spi­ser, selv om du over­spi­ser – el­lers er det lett å gi opp. Pust ro­lig i ste­det, og minn deg selv på at hver be­viss­te av­gjø­rel­se om hva du spi­ser er et steg i rik­tig ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.