Høyt ut­fall

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Stå med føt­te­ne i hofte­bred­des av­stand og pa­ral­lel­le in­ner­si­der. Ta et par dype ånde­drag ned i ma­gen og la vek­ten syn­ke mot gul­vet på ut­pus­ten.

l Bøy deg for­over fra hof­te­ne og legg hen­de­ne på hver side av føt­te­ne, så de hvi­ler på fin­ger­tup­pe­ne. Ta et stort skritt rett bak­over med høy­re bein, for å hvi­le på fot­bal­len. Rett ut bei­net og strekk gjen­nom bakre hæl. Det venst­re kne­et bør være rett over venst­re an­kel, på lin­je med de midt­ers­te tær­ne.

l Skyv ned gjen­nom stor- og lille­tær­ne, og løft fot­buen på venst­re fot.

l Med hen­de­ne på hof­te­ne: Før venst­re hof­te bak­over og høy­re hof­te for­over for å ret­te opp bek­ke­net, og før hof­te­ne mot midt­lin­jen.

l Trekk nav­len mot rygg­ra­den, og, på én ut­pust, for­leng sam­ti­dig rygg­ra­den ut av bek­ke­net idet du trek­ker skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke.

l På nes­te inn­pust: Før ar­me­ne ut til si­de­ne og over ho­det med hånd­fla­te­ne mot hver­and­re.

l Pust jevnt ned i ma­gen i fem dype

ånde­drag, slipp ar­me­ne på én ut­pust, før

bakre fot frem og gjenta på den and­re si­den.

Iy­en­gar sier …

En asa­na er ikke en po­si­sjon du inn­tar me­ka­nisk. Den in­volve­rer en tanke­pro­sess på slut­ten der ba­lan­se opp­nås mel­lom be­ve­gel­se og mot­stand.

For­de­ler:l Styr­ker bei­naFri­gjør spen­nin­ger i l hof­te­neHjel­per på ba­lan­sen l

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.