Ka­me­len

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Knel på en mat­te med lå­re­ne i hofte­bred­des av­stand og over­si­den av tær­ne hvi­len­de på mat­ten.

l Pust inn, for­leng rygg­søy­len og før venst­re arm over ho­det i en sir­kel og hvil den på venst­re an­kel med fing­re­ne pe­ken­de mot ba­ken. Pust ut.

l På nes­te inn­pust, gjenta sam­me be­ve­gel­se med høy­re hånd mens du ser opp så du ikke an­stren­ger nak­ken. Pust ut.

l Idet du pus­ter inn, løft bryst­bei­net for­sik­tig opp­over, åpne bryst og skuld­re. Slipp hale­bei­net mot gul­vet for å føle strek­ken i lår­musk­le­ne og kjer­nen.

l Opp­rett­hold leng­den i hal­sen, og stikk ha­ken litt inn.

l Ta fem til ti dype ånde­drag, slipp på en ut­pust og hvil i Bar­nets po­si­sjon.

Tips

Hvis Ka­me­len er ny for deg, ut­før stil­lin­gen med tær­ne snudd inn­un­der deg og hvil hen­de­ne på blok­ker uten­for ank­le­ne.

For­de­ler: l Øker ener­gi­enl Åp­ner brys­tet og hjer­tetl Styr­ker lå­re­ne l Åp­ner hofte­ledds­bøy­e­r­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.