Hju­let

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Tips

Hvis den­ne stil­lin­gen er ny for deg, sørg for at du mest­rer Bro­en (s. 75), og bygg deg de­ret­ter opp til Hju­let ved å leg­ge to blok­ker mot en vegg og byt­te på å hvi­le hen­de­ne el­ler føt­te­ne på dem, for å mins­ke dyb­den på bak­over­bøy­en.

l Ligg på ryg­gen med knær­ne bøyd og hæ­le­ne tett inn­til ba­ken. Plas­ser hånd­fla­te­ne på gul­vet ved si­den av skuld­re­ne med fin­ger­tup­pe­ne pe­ken­de mot føt­te­ne og al­bu­ene inn og pe­ken­de opp­over.

l På en inn­pust, press hen­de­ne og føt­te­ne ned i gul­vet og løft hof­te­ne opp og til­ba­ke. Løft ho­det og hvil

kro­nen på gul­vet. Sjekk at al­bu­ene er i skul­der­bred­des av­stand. Pust ut.

l På nes­te inn­pust, press ned i gul­vet og strekk ut ar­me­ne og bei­na for å løf­te krop­pen.

l Slipp nak­ken og fore­still deg at krop­pen løf­tes opp av nav­len. Ta fem dype ånde­drag, og senk deg kon­trol­lert ned på en ut­pust ved å bøye bei­na og ar­me­ne for­sik­tig. Pass på nak­ken ved å leg­ge bak­si­den av ho­det på mat­ten.

For­de­ler: l Øker ener­gi­en l Roer ned stressl Styr­ker lå­re­ne, skuld­re­ne, ar­me­ne, hånd­led­de­ne og rygg­ra­den

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.