Som­mer­fugl

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Sitt på mat­ten og sjekk at vek­ten er jevnt for­delt mel­lom sitte­knu­te­ne. Bøy knær­ne og før fot­så­le­ne sam­men, og la dem fal­le ut til si­den som som­mer­fugl­vin­ger.

l Etter en li­ten stund lar du føt­te­ne gli for­over for å ska­pe en dia­mant­fa­song med bei­na.

l Ta tak i føt­te­ne med hen­de­ne og bøy deg for­over, la vek­ten kom­me på for­si­den av sitte­knu­te­ne mens du lar rygg­ra­den fal­le for­sik­tig for­over. La nak­ken slip­pe og pan­nen fal­le mot hen­de­ne.

l Hvil en stund her, mens du fø­ler musk­le­ne myk­ne og fri­gjø­res, synk litt dy­pe­re inn i po­si­sjo­nen. Hvis lys­ken fø­les stram, hvil knær­ne på en blokk.

l Bruk tre til fem mi­nut­ter, el­ler len­ger hvis det er kom­for­ta­belt, pust dypt og sak­te ned i ma­gen, og pust så inn og stram ma­gen for å kom­me opp i sit­ten­de stil­ling.

l Strekk sak­te bei­na ut foran deg og len deg til­ba­ke på hen­de­ne mens du for­sik­tig bøy­er ryg­gen som en mot­satt po­si­sjon til for­over­bøy­en.

Tips

Hvis ryg­gen fø­les an­spent, sitt på en blokk el­ler pute.

Meri­dia­ner Galle­blæ­re og urin­blæ­re Bra for: l Re­gu­le­rer men­strua­sjo­nenl Løs­ner spen­nin­ger i rygg­ra­denl Lø­ser opp kors­ryg­gen l Roer ned hjer­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.