Vridd stol

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l føt­te­ne Begynn i hofte­bred­des i Fjell­po­si­sjon av­stand, (s. 36) spred­te med tær og fot­bu­ene løf­tet. På en inn­pust, press ned gjen­nom føt­te­ne idet du løf­ter ar­me­ne opp og for­over, med hånd­fla­te­ne mot deg, til over­ar­me­ne er på lin­je med øre­ne.

l Trekk nav­len inn mot rygg­ra­den og slipp skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke. For­leng gjen­nom fin­ger­tup­pe­ne, mens du trek­ker ar­me­ne til­ba­ke inn i skul­der­skå­le­ne. Hold nak­ken på lin­je med rygg­ra­den.

l Idet du pus­ter ut, bøy knær­ne og senk hof­te­ne som om du set­ter deg ned på en inn­bilt stol. Sam­ti­dig fø­rer du hen­de­ne mot hjer­tet med hånd­fla­te­ne sam­men, vrir deg mot høy­re og hvi­ler ut­si­den av venst­re al­bue på ut­si­den av høy­re kne.

l Fort­sett å sky­ve ned gjen­nom føt­te­ne, dra inn ma­gen og gjø­re krage­bei­na bre­de­re.

l Bruk mot­stan­den i al­bu­en til å for­len­ge rygg­ra­den på inn­pus­ten og gjø­re vri­en dy­pe­re på ut­pus­ten.

l Ta fem til ti ånde­drag, pust så inn for å kom­me opp til stå­en­de, og pust ut idet du slip­per ar­me­ne, før du gjen­tar på den and­re si­den.

Tips

Hvis det ene kne­et er foran det and­re, dra lår­bei­net til­ba­ke inn i hofte­skå­len for å hol­de knær­ne pa­ral­lel­le.

For­de­ler: l Lind­rer stiv­het i skuld­re­ne, rygg­ra­den og nak­kenl Åp­ner skuld­re­ne, brys­tet og øv­re del av ryggl Øker for­bren­nin­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.