Tips

Yoga i hverdagen - - Kom I Gang -

Når du skif­ter mel­lom Lav plan­ke (Cha­tu­ran­ga) og Ko­bra (stil­ling 6 og 7), gi tær­ne god tre­ning ved å rul­le over tær­ne fra de er bøyd un­der i Cha­tu­ran­ga til de hvi­ler på over­si­den av tær­ne i Ko­bra.

ER­FAR­NE YOGIER

Hvis du er for­tro­lig med den­ne se­kven­sen, vil du kan­skje bru­ke Hund som ser opp-stil­lin­gen i ste­det for Ko­bra, der du kun hvi­ler på hen­de­ne og over­si­den av føt­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.