WIE MOET STROOIMEISIE WEES?

Huisgenoot - - Raad -

Om goed vir ie­mand te wees gee nie­mand die reg tot mis­bruik nie. Die mag van fi­nan­si­ë­le af­hank­lik­heid kan ver­breek word as ’n mens be­reid is om op­of­fe­rings te maak en self ’n brood­win­ner te word.

Jou on­ge­luk be­hoort vir jou ’n te­ken te wees dat jul ver­hou­ding lank­al by om­draai ver­by is. Die e­mo­si­o­ne­le ska­de wat dit jou kin­ders be­rok­ken, is nog ’n te­ken dat jul­le nie lan­ger so kan voort­gaan nie.

Al lyk dit of jou kin­ders nog vir hom lief is, moet dit jou nie keer om die lei­ding te neem en vir jou en jou ge­sin ’n be­ter toe­koms te soek nie.

Jy sal die ver­an­de­ring so moet aan­pak dat dit nie jou en jou kin­ders se vei­lig­heid be­dreig nie. Klop aan by ’n pro­ku­reur. Neem die no­di­ge do­ku­men­te saam, soos ’n sa­la­ris­stro­kie van jou ver­hou­dings­maat, om te hoor hoe­veel on­der­houd jy vir jul kind sal kan kry as jy die man sou ver­laat. As jy nie ge­noeg on­der­houd van die pa van jou an­der twee kin­ders kry nie, vra die pro­ku­reur se raad.

Dis be­ter om hoed in die hand by jou fa­mi­lie en vrien­de aan te klop vir bly­plek of ’n le­ning tot jy werk kry as om lan­ger die mis­bruik te aan­vaar.

Wan­neer jy meer se­ker­heid hier­oor het, lig ’n ver­trou­e­ling in wan­neer jy be­plan om vir jou maat te sê jy ver­laat hom. Die ver­trou­e­ling kan selfs teen­woor­dig wees. Voer hier­die ge­sprek ter­wyl die kin­ders ie­wers an­ders in vei­li­ge sorg is.

Hy sal jou dalk weer die he­mel en aar­de be­lo­we, jou met y­de­le be­lof­tes pro­beer keer om hom te ver­laat of jou selfs dreig. Jy sal dap­per ge­noeg moet wees om die eer­ste stap na ’n be­ter toe­koms te neem, al moet jy ’n be­sker­mings­be­vel kry. Ek trou bin­ne­kort en het geen sus­ters nie. Moet ek my toe­koms­ti­ge skoon­sus­sie vra om my strooimeisie te wees?

CO (SMS)

Al gaan jul trou­dag eer­stens oor jul­le twee as die ge­luk­ki­ge paar­tjie, is dit ’n dag wat jy dra­ma­vry en son­der e­ni­ge kwa­de ge­voe­lens wil hou. Dink mooi na oor hoe jul keu­se die emo- sies op die trou­dag en jul toe­koms­ti­ge ver­hou­dings gaan be­ïn­vloed. Sal jou ver­loof­de se fa­mi­lie af­ge­haal wees as jy nie jou aan­staan­de skoon­sus­ter kies nie?

En hoe gaan dit jou ver­hou­ding met jou skoon­ou­ers raak? Be­spreek dit deeg­lik met jou ver­loof­de. Moe­nie haar vra om jou strooimeisie te wees as sy van die ba­klei­e­ri­ge soort is of werk­lik nie die tyd daar­voor het nie. In die laas­ge­noem­de ge­val kan jy haar vra om ’n an­der stres­vrye trou­taak te ver­rig. Ge­niet jou trou­dag!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.