VOORSKOOLSE AKTIWITEITSBOEKE

Huisgenoot - - Vermaak -

Deur MART MEIJ, AMORIE VAN S­TA­DEN en RI­NA ERASMUS; il­lus­tra­sies: ASTRID CASTLE (Best Books)

Dis be­lang­rik om ’n kind pal aan te moe­dig in al­les wat hul­le aan­pak, want dan pluk jy die vrug­te.

“Jy het nog nooit so ’n slim, han­di­ge en op­let­ten­de kind ge­sien nie,” sê Mart Meij, sa­me­stel­ler van die aktiwiteitsboeke vir voorskoolse kin­ders. “Maar op­pas,” waar­sku sy, “as die kind nie pro­beer nie of nie saam­werk nie, vind eers uit waar­om nie, stel die pro­bleem reg, en prys dán eers die sa­me­wer­king.”

Die Nu­we Al­les- In- Een Voorskoolse Ak­ti­wi­teits­boek 2 ( R105*) sluit aan by die 40 te­mas wat in die Al­les- In- Een Hand­lei­ding vir Voorskoolse Ak­ti­wi­tei­te ( R425*) en Al­les-In-Een Voorskoolse Ak­ti­wi­teits­boek 1 ( R86*) ge­dek word. Die hand­lei­ding bied les­se vir el­ke week­dag.

Mart ver­dui­de­lik op wie die boe­ke ge­mik is: “Die te­ma­tie­se ak­ti­wi­tei­te, wat by die ont­wik­ke­lings­vlak en be­lang­stel­lings­veld van kin­ders van 18 maan­de tot vyf jaar pas, kan in die kleu­ter­skool of crè­che en deur die dag­moe­der of kleu­ter­skool­on­der­wy­ser ge­bruik word, en ook deur die ou­er wat die kind self tuis ver­sorg.

“Die ak­ti­wi­tei­te ont­wik­kel el­ke kind se kre­a­ti­wi­teit en hand­vaar­dig­heid. As hul­le ein­de­lik die kleur­ry­ke, vol­tooi­de pro­duk in hul han­de hou, kan hul­le ’n ge­voel van pres­ta­sie er­vaar.”

In die eer­ste ak­ti­wi­teits­boek word op die ag­ter­kant van die blad­sy wat ge­bruik moet word stap vir stap ge­wys hoe om die ak­ti­wi­teit aan te pak. In die twee­de ak­ti­wi­teits­boek word die lei­ding as uit­haal­ba­re boek aan­ge­bied vir mak­li­ke ge­bruik. Die aan­wy­sings toon dui­de­lik aan wat die ver­skil in be­na­de­ring is by peu­ters, kleu­ters en kin­ders op pad na gr. R.

En ná al die har­de werk moet daar na­tuur­lik skoon­ge­maak word. “As die kind ná die ak­ti­wi­teit help op­ruim, word ’n sin vir ver­ant­woor­de­lik­heid ter­self­der­tyd ge­kweek,” ver­dui­de­lik Mart. “Ont­hou dat hier­die kin­ders nog reg­tig klein is. Moe­nie te veel ver­wag nie en doen die mees­te van die op­rui­ming maar self. Prys die hulp wat die kind gee.”

Die boe­ke, wat ook in En­gels be­skik­baar is, is ge­grond op die ver­eis­tes van die Na­si­o­na­le Kur­ri­ku­lum­raam­werk vir voorskoolse kin­ders.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.