Le­wens­dra­ma:

Mi­ni­bus­taxi ry vier men­se in jaart dood

Kuier - - Inhound - DEUR ELMARINE ANTHONY

Mi­ni­bus­taxi’s het nie ’n goeie re­pu­ta­sie nie, trou­ens baie be­stuur­ders be­skou hul­le as pad­var­ke wat glad nie ver­keers­re­ëls ge­hoor­saam nie en uit wie se pad jy eer­der moet bly. En op 4 Maart van­jaar het ’n mi­ni­bus­tax­i­be­stuur­der se be­weer­de on­ver­skil­lig­heid die le­wens van min­stens vyf Wel­ling­ton­se fa­mi­lies let­ter­lik in ’n oog­wink om­ver­ge­werp.

Wat as ’n ge­wo­ne Son­dag be­gin het, het in ’n on­denk­ba­re tragedie ge­ëin­dig wat die he­le ge­meen­skap van Wel­te­vre­de, Wel­ling­ton, ge­ruk het.

Vier men­se het hul le­wens ver­loor ter­wyl hul­le in die ge­mak voor in een van die in­wo­ners se jaart ge­kui­er het. Dit was om­streeks tien voor agt die aand in St. Pa­trick­straat toe ’n mi­ni­bus­taxi skie­lik en vin­nig ’n huis se hei­ning deur­boor en in die kui­er­gas­te vas­ry wat voor die huis ge­sit en kui­er het. Dit het so vin­nig ge­beur dat nie­mand kans ge­had het om uit die pad te spring nie. Die slag was só hard dat die taxi deur die huis se voor­ste muur ge­bars en in die voor­huis tot stil­stand ge­kom het. Na be­we­ring het die tax­i­be­stuur­der en twee in­sit­ten­des per voet van die to­neel ge­vlug.

EER­STE LYK

Die on­ge­luk het die le­wens van Bet­tie Louw (46) en haar klein­kind Lo­din (18 maan­de), Don­will Claas­sen (13) en C­har­les van der West­hui­zen (54) ge­ëis.

Ná die on­ge­luk het om­stan­ders eer­ste Don­will se lyk onder die taxi ge­haal. Hy was op sy fiets op die sy­paad­jie voor die huis toe die taxi hom stamp en sy eer­ste slag­of­fer ge­ëis het. Hy was op pad te­rug huis toe van die win­kel af. Don­will se ma, Una Claas­sen, was te e­mo­si­o­neel om met

te praat. S­haun Matthy­se (24), wat om die hoek bly van waar die on­ge­luk plaas­ge­vind het, Kui­er het na die to­neel ge­haas toe ie­mand hom ver­tel sy oom, C­har­les, lê ook daar. S­haun ver­tel per te­le­foon toe hy op die on­ge­luks­to­neel kom, het hy men­se op die grond onder bak­ste­ne sien lê. Toe om­stan­ders be­gin om die bak­ste­ne weg te dra, het hy sy oom, be­kend as Oem­pie, ge­sien.“Sy be­ne was om­ge­keer. Ek het vir hom ge­sê hy moet nie aan die slaap raak nie, want die am­bu­lans gaan hom nou hos­pi­taal toe vat. Hy kon nie be­hoor­lik praat nie, maar hy het op sy naam ge­re­a­geer. Dit was die laas­te keer wat ek met hom ge­praat het. Daar­na was dit net ma­sjie­ne wat hom aan die le­we ge­hou het.”

S­haun was ge­skok toe hy sy oom sien. Hy het vir sy fa­mi­lie gaan sê dit lyk nie of sy oom dit gaan maak nie.“Hul­le het ge­huil, ge­bid en te­ke­re ge­gaan,”ver­tel S­haun oor hul re­ak­sie.“Die huis­vrou, Bet­tie, het dood­ge­lê. Toe ek hoor haar klein­kind (Lo­din) is ook dood, toe weet ek die im­pak was hard

Fo­to ter il­lus­tra­sie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.