KuierCoach

Jou huis kan baie gou in cha­os ver­val as daar nie re­ëls neer­ge­lê word nie. En dit geld ook vir gas­te. Oor­leef die va­kan­sie só.

Kuier - - Contents - As jy die va­kan­sie wat voor­lê oor­wel­di­gend vind, klop ge­rus vir hulp en lei­ding by ’n li­fe co­ach aan. Be­soek my web­werf www.sa­li­fe­co­a­ching.co.za of stuur ’n e-pos na mi­chel­[email protected]­li­fe­co­a­ching.co.za. DEUR MI­CHEL­LE BLOEM

Fees­tyd is nie al­tyd so fees­te­lik nie, ver­al nie met ’n klomp gas­te wat kom kui­er en jul­le soms weke in me­kaar se spa­sie moet leef nie. Net soos ’n gesin moet be­plan en huis­re­ëls moet neer­lê vir al­ge­me­ne har­mo­nie in die huis, is dit ook nood­saak­lik vir wan­neer jul­le kui­er­gas­te kry.

Soos met al­les in die le­we is daar selfs ty­dens ’n ge­sel­li­ge va­kan­sie ba­lans no­dig. Die gas­vrou, wat ook deur die jaar hard werk, moet ook kan uit­sien na ’n wel­ver­dien­de va­kan­sie. Dit is so dat die mees­te ver­ant­woor­de­lik­heid on­ver­my­de­lik by die gas­vrou lê, maar die goeie nuus is dat jy as gas­vrou dan ook die mees­te ou­to­ri­teit het en jy kan met goeie be­plan­ning die vies­lik­heid uit die fees­tyd hou.

Vanuit die staan­spoor wan­neer daar re­ë­lings in ver­band met die kui­er ge­tref word, moet jy jou voor­waar­des vir die voor­ge­no­me kui­er dui­de­lik kom­mu­ni­keer. Die groot­men­se in die groep moet die voor­beeld stel om me­kaar te re­spek­teer en saam te werk.

Laat weet al­mal, in­slui­tend jou gesin, dat daar spe­si­fie­ke re­ëls vir die fees­tyd gaan geld so­dat al­les glad ver­loop. Jy kan ’n spe­si­fie­ke taak­roos­ter vir die “va­kan­sie­huis­hou­ding” op­stel. Ta­ke soos kos­maak, braai, skot­tel­goed en was­goed was en huis­skoon­maak, kan reg­ver­dig op ’n saam­ge­stel­de roos­ter op­ge­deel word.

Be­plan ook voor­af maal­tye saam met die an­der par­tye en be­re­ken wat elk­een se fi­nan­si­ë­le by­drae moet wees. Gas­te moet ook i­ni­si­a­tief neem en “ver­goe­ding” aan die gas­vrou en haar gesin gee vir die gra­tis dak oor hul kop, by­voor­beeld hul­le kan jul­le as gesin vir ’n lek­ker ete uit- neem. ’n Ou­li­ke huis­pro­jek waar­aan al­mal saam kan werk, sal ook keer dat le­dig­heid die dui­wel se oor­kus­sing word en men­se te veel drink of oor on­sin­nig­he­de be­gin vas­sit.

Wan­neer jul­le as ’ n groep iets lek­ker en op­bou­end saam doen, word daar nu­we ban­de ge­smee en keer die sa­me­syn dat ver­hou­dings ver­suur.

Daar kan by­voor­beeld aan ’n uit­da­gen­de leg­kaart saam ge­bou word of ’n ta­fel­ten­nis­toer­nooi of ’n vol­ley­ball-wed­stryd op die s­trand ge­re­ël word. Be­plan ’n dag­uit­stap­pie vir die pa’s en kin­ders met ’n heer­li­ke saam­vat­piek­niek waar­ty­dens die ma’s ’ n blaas­kans saam of af­son­der­lik kan ge­niet.

Stel goeie gren­se en laat weet van dag een af vir al­mal wat die huis­re­ëls is. Daar mag by­voor­beeld nie ge­vloek of in die huis ge­rook word nie en se­ke­re on­der­wer­pe wat on­min kan ver­oor­saak, moet ver­my word.

Jy het die vol­ste reg om jou re­ëls in jou huis af te dwing en te ver­wag dat gas­te dit sal re­spek­teer. Dit stel ’ n goeie voor­beeld vir jou kin­ders as hul­le sien jy maak nie toe­ge­wings wat nie met jou gesin se waar­des oor­een­stem nie. Jy kan ferm wees, maar steeds gas­vry. Goeie gas­te sal dit re­spek­teer.

Hoe­wel dit teen­stry­dig klink, is dit waar dat hoe meer ge­struk­tu­reerd selfs va­kan­sie­dae is, hoe meer vrye tyd daar be­skik­baar is om te ge­niet. Selfs kin­ders het soms ook net tyd op hul eie no­dig. Wan­neer jy sien nig­gies en ne­fies be­gin vas­sit, stel voor dat elk­een ’ n ak­ti­wi­teit op hul eie gaan doen waar­van hul­le hou.

As daar y­we­ri­ge voor­ne­men­de bak­kers is on­der die jong­klomp, kan hul­le in­ge­span word om Kers­fees­koe­kies te bak en te ver­sier en die kuns­sin­ni­ges kan Kers­fees­ver­sie­rings uit rom­mel soos leë toi­letrol­le­tjies en af­val­stuk­kies ge­skenk­pa­pier maak. Kin­ders sal trots voel op hul eie skep­pings en tyd weg van e­lek­tro­nie­se spe­le­tjies en sel­fo­ne (waar­oor jy ook re­ëls kan neer­lê) sal hul­le die wê­reld se goed doen.

Jul­le kan voor­af be­sluit wat ge­pas­te ge­sken­ke is. Al­mal kan nie duur ge­sken­ke be­kos­tig nie en dit kan af­guns en on­ge­luk­kig­heid ver­my as jy by­voor­beeld voor­af re­ël dat jul­le om die Kers­boom net hand­ge­maak­te ge­sken­ke uit­deel of ge­sken­ke gee wat al­mal se sak pas. Vir die pret kan jul­le dalk re­ël dat elk­een ’ n ge­skenk van ’ n se­ke­re be­drag, wat ge­skik is vir al­le ou­der­dom­me en ge­slag, by­dra en dat elk­een dan vir hom of haar ’ n ge­skenk kies. Kers­fees se fo­kus be­hoort tog nooit ge­sken­ke te wees nie, maar eer­der heil­sa­me sa­me­syn. Mag dit die bes­te Kersvakansie vir jul­le wees en ’ n tyd wat jul­le sorg­vry met ge­lief­des kan ge­niet.

Soos met al­les in die le­we is daar selfs ty­dens ’n ge­sel­li­ge va­kan­sie ba­lans no­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.