BEN 10 Maan­dag 17 De­sem­ber, SABC2, 12:00

Kuier - - Tv Hoogtepunte -

Maar­kyk­hoe­praat­die­outjie­dan­nou­A fri­kaans!­Jy­het­dit­nog­nooit­ge­sien­nie­en­van­van­dag­af­op­w eeks­dae­is­die­nu­we­Ben­10­vir­die­eerst e­keer­in­A fri­kaans­te­sien.­Die­tien­ja­ri­ge­k naap­het­’ n­hor­lo­sie-ding­ge­naamd­’ n­om­ni­trix­en­daar­mee­kan­hy­in­al­ler­han­de­ver­skil­len­de­ruim­te­we­sens­ver­an­der­soos­h y­hom­in­uit een­lo­pen­de­om­stan­dig­he­de­be­vind.­Die­ruimt e-rak­ker­hou­die­aar de­en­die­heel­al­v ei­lig­deur­met­sy­v er­skil­len­de­weer­ga­wes­teen­mon­sters­te­veg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.