BE­LOON JOU BES­TE ONNIE SKRYF SÓ IN:

Wie is jou bes­te on­der­wy­ser? Daar­die een wat jou el­ke dag in­spi­reer en ’n ver­skil maak? Skryf haar of hom in, want 10 onnies kan elk R2 000 kon­tant wen!

Kuier - - Kompetisie -

• Skryf ’n brief of e-pos van 150 – 200 woor­de waar­in jy jou bes­te on­der­wy­ser no­mi­neer en ver­dui­de­lik hoe­kom jou on­der­wy­ser ver­dien om op die Kui­er

ma­nier ver­eer te word.

• E­nig­een kan ’n on­der­wy­ser in­skryf. Al het jy lank­al die skool ver­laat, maar jou on­der­wy­ser het ’n in­druk op jou ge­maak en jou le­we ver­an­der, kan jy hul­le steeds in­skryf. Die on­der­wy­ser moet nog on­der­wys gee en in Suid-A­fri­ka wees.

• Stuur jou in­skry­wing na Kui­er en Kyknet se My Bes­te Onnie-kom­pe­ti­sie, Me­dia24-sen­trum (vyf­de vloer), Heeren­gracht 40, Kaap­stad, 8000 of e-pos dit na kui­[email protected]­er.co.za met My Bes­te Onnie in die on­der­werp­veld.

• Die kom­pe­ti­sie sluit op 25 Ja­nu­a­rie 2019 om 12:00. Die wenners word in die uit­ga­we van 20 Fe­bru­a­rie aan­ge­kon­dig. Ko­maan, laat jou onnie vir ’n slag spe­si­aal voel, want hul­le ver­dien dit!

Ons le­we in ’n tyd waar on­der­wy­sers nie al­dag meer waar­deer of ge­re­spek­teer word nie. In dié uit­ga­we ver­tel ’n paar on­der­wy­sers met wie Kui­er ge­praat het, oor die vlaag van ge­weld in sko­le, ver­al daar­die wat op hul­le as on­der­wy­sers ge­mik is. Van hul­le er­ken hul­le vrees vir hul le­we, maar dan is daar ook on­der­wy­sers wat ten spy­te van uit­da­gings, steeds el­ke dag op­staan om die lei­ers van mô­re op te voed so­dat hul­le ge­reed kan wees vir die “groot­mens­wê­reld”.

Vir sul­ke on­der­wy­sers is on­der­wys meer as net ’n ma­nier om kos op die ta­fel te sit; dit is hul pas­sie; hul roe­ping en hul by­drae om die wê­reld el­ke dag ’n be­ter plek te maak.

On­der­wy­sers het die ver­moë om ’n kind se le­we on­her­roep­lik te ver­an­der en hul­le be­sef dit dalk nie al­dag nie, om­dat daar oor die ja­re so baie leer­ders deur hul han­de gaan. Maar die po­si­tie­we im­pak wat hul­le op ’n kind se le­we en toe­koms maak, moe­nie on­der­skat word nie.

Hier op die Kui­er- kan­toor is daar span­le­de wat hul on­der­wy­sers e­wig dank­baar sal wees om­dat hul­le hul self­ver­troue ’n hup­stoot ge­gee het; hul­le ge­ïn­spi­reer het om hul dro­me te volg en om net oor die al­ge­meen be­ter men­se te wees.

El­ke dag gee en gee on­der­wy­sers net van hul­self en nou span Kui­er en kykNET saam om merk­waar­di­ge on­der­wy­sers die o­pen­ba­re en na­si­o­na­le er­ken­ning te gee wat hul­le ver­dien! As jy só ’n on­der­wy­ser ken, móét jy hul­le vir Kui­er en kykNET se My Bes­te Onnie-kom­pe­ti­sie in­skryf.

Kui­er gaan tien on­der­wy­sers kies wat elk­een R2 000 gaan wen! Dit is jou kans om vir hul­le dan­kie te sê vir die ver­skil wat hul­le in jou le­we ge­maak het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.