PA: Boor­ga­te droog op

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - CHRISTO VERMAAK

Prins Al­bert be­leef sy erg­ste droog­te in 100 jaar. An­ne­leen Vor­ster, kor­po­ra­tie­we- en ge­meen­skaps­diens be­stuur­der by die Prins Al­bert-mu­ni­si­pa­li­teit, het Maan­dag be­ves­tig dat ui­ters streng wa­ter­be­per­kings in­ge­stel is.

Dié Ka­roo-dorp, wat van boor­gat­wa­ter en ‘n paar uur se week­lik­se lei­wa­ter af­hank­lik is, se mu­ni­si­pa­li­teit veg nou om te ver­hoed dat boor­ga­te op­droog. Wa­ter­be­per­kings wat se­dert Woens­dag 3 Ja­nu­a­rie van krag is, be­paal on­der an­de­re dat die on­ge­veer

9 000 in­wo­ners slegs 90 li­ter wa­ter per dag per per­soon mag ge­bruik. Die ge­bruik van tuin­slan­ge, was van mo­tors en vul van swem­bad­dens met mu­ni­si­pa­le wa­ter is ver­bied. Wet­stoe­pas­sers hou ‘n wa­ken­de oog oor die ge­bruik van wa­ter.

“Ons as mu­ni­si­pa­li­teit het ‘n om­vat­ten­de be­wus­ma­king s veld­tog van sta­pel ge­stuur om te ver­hoed dat ons boor­ga­te leeg­loop,” het Vor­ster ge­sê.”

Die ne­ge boor­ga­te le­wer ge­sa­ment­lik 41 000 li­ter wa­ter per uur. Ten op­sig­te van hoe die lei­wa­ter deur die K­week­val­lei-wa­ter­raad be­stuur word, ver­dui­de­lik Vor­ster, “Ons kry week­liks 18 uur vol­stroom en t­wee ure half­stroom lei­wa­ter­beur­te. ‘n Vol­stroom lei­wa­ter­beurt le­wer 100 000 li­ter per uur. Lei­wa­ter­beur­te is in die ti­tel­ak­tes van som­mi­ge er­we in Suid-End, Prins Al­bert, in­ge­skryf wat die be­trok­ke er­we ge­bruiks­reg gee.” Sy sê d­rie kom­mer­si­ë­le boe­re in die dorp baat ook by die beur­te.

Woens­dag­og­gend is die in­vloei na die dorp se mu­ni­si­pa­le wa­ter net­werk dam­me toe­ge­maak ten ein­de die rou­wa­ter dam­vlak­ke, wat toe op 22% ge­staan het, te her­stel. “In­dien die rou­wa­ter dam­vlak­ke nie hoog ge­noeg is nie, kan ons nie wa­ter in die net­werk in­voer nie. Dan be­staan die ri­si­ko dat in­wo­ners on­der­breek­te wa­ter­toe­voer mag on­der­vind.

“Ons is nou in die warm­ste maan­de en die fees­sei­soen lok baie be­soe­kers. Die ge­bruik het toe­ge­neem, en moet be­perk word.”

Die mu­ni­si­pa­li­teit mo­ni­tor daag­liks die wa­ter­ge­bruik. Maan­dag 8 Ja­nu­a­rie was dit 85 li­ter per per­soon in Noord-End en 293 li­ter per per­soon in Suid-End. Vor­ster skryf Suid End se hoë ge­bruik toe aan die feit dat die mees­te be­sig­he­de en gas­te­hui­se daar ge­leë is. “Aan­ge­sien Suid-End die e­ko­no­mie­se kern van Prins Al­bert is en baie in­wo­ners van Noord-End ook in Suid-End werk­saam is, is die be­re­ke­nin­ge van ge­bruik in die ge­bied nie al­tyd “cle­ar-cut” nie. Die o­wer­heid is tans be­sig met ‘n veld­tog waar ons met el­ke be­sig­heid s ei­e­naar ska­kel om ook sy wa­ter­ge­bruik be­hoef­tes te ve­ri­fi­eer en op ‘n toe­ge­la­te ver­bruik oor­een te kom.”

Die mu­ni­si­pa­li­teit doen eg­ter sy bes om die dorp se swem­bad oop te hou, ten spy­te van die wa­ter­be­per­kings. “Dit word deur ‘n boor­gat ge­voed. As die boor­gat op­droog sal ons dit moet sluit. Die swem­bad is ge­leë in die a­rea waar die ge­mid­del­de daag­lik­se wa­ter­ver­bruik aan die wa­ter­be­per­kings van 90 li­ter per dag per per­soon vol­doen. An­ders as wat die al­ge­me­ne ge­voel on­der de­le van die ge­meen­skap is, het die swem­bad niks te doen met wa­ter­te­kor­te in die dorp nie.”

Vor­ster sê hul­le is daar­toe ver­bind om ge­hal­te­diens te le­wer, en om die ge­meen­skap so­ver moont­lik te be­skerm teen die im­pak van die droog­te. “Ons kan dit eg­ter nie op ons eie doen nie, die ge­meen­skap moet help.”

Fo­to: Hannes Visser

Een van die ka­na­le wat lei­wa­ter aan som­mi­ge de­le van Prins-Al­bert ver­skaf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.