Ou­ers soek steeds ant­woor­de

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - LIEZL VAN NIEKERK

Die ou­ers van die vyf maan­de oue Meug­lon Don­son wat twee jaar ge­le­de oor­le­de is na hy uit die sorg van sy ou­ers ge­neem is, soek steeds ant­woor­de.

Meug­lon is op 29 Sep­tem­ber 2016 deur ‘n maat­skap­li­ke wer­ker van sy ou­ers weg­ge­neem en hy het twee maan­de la­ter in pleeg­sorg ge­sterf.

Vol­gens die kind se ou­ers, Re­me­co Ja­cobs (23) en Pa­tri­cia Don­son (21), was Meug­lon ‘n vroeg­ge­bo­re ba­ba en is hul­le oor­tuig daar­van dat hul kind weens na­la­tig­heid van maat­skap­li­ke diens­te ge­sterf het.

“Meug­lon is op 19 Mei ge­bo­re. ‘n Fa­mi­lie­lid van Re­me­co het een aand met my kind na die po­li­sie­sta­sie ge­gaan en vir hul­le ge­sê dat ons on­be­voeg­de ou­ers is en dat hul­le die kind moet weg­vat. Sy was eg­ter on­der die in­vloed van drank ge­wees. Die po­li­sie het ‘n maat­skap­li­ke wer­ker laat kom en hul­le het te­rug­ge­gaan huis toe en met Re­me­co ge­praat,” het Pa­tri­cia Don­son aan die Oudts­hoorn

Cou­rant ver­tel.

Vol­gens haar was die si­tu­a­sie op­ge­los, maar sy moes la­ter uit­vind dat haar kind deur die maat­skap­li­ke wer­ker na ‘n pleeg­ma ge­neem is.

“Maat­skap­li­ke diens­te wou nie eers vir ons sê waar ons kind is nie. Hul­le het vir Re­me­co ge­sê dat Meug­lon net vir die na­week by die pleeg­ou­er sou wees.”

Vol­gens haar het hul­le ‘n lang lys voor­skrif­te by die hos­pi­taal ge­kry na Meug­lon se vroeë ge­boor­te om te ver­se­ker dat die ba­ba kor­rek han­teer word.

“Ons het me­di­ka­sie ge­kry wat ons vir hom moes gee en daar was ook se­ke­re goed wat ons moes doen om se­ker te maak dat hy ‘n ge­son­de ba­ba sal bly. Maat­skap­li­ke diens­te het eg­ter nooit die me­di­ka­sie of die voor­skrif­te soos deur die hos­pi­taal voor­ge­skryf, vir die pleeg­ma ge­gee nie.” Die ba­ba is twee maan­de na­dat hy in pleeg­sorg ge­plaas is, dood.

Da­nie Maart ,‘ n ge­meen­skap s ak­ti­vis, het van die ou­ers se hart­seer s­to­rie te ho­re ge­kom en in­ge­gryp.

“Ek het met ver­skeie per­so­ne, in­slui­ten­de die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke diens­te in kon­tak ge­kom en vir hul­le ver­tel wat ge­beur het. ‘n Fo­ren­sie­se des­kun­di­ge wat in maat­skap­li­ke sa­ke spe­si­a­li­seer, het Oudts­hoorn toe ge­kom om ‘n on­der­soek te doen. Daar is ge­vind dat daar wel na­la­tig­heid van maat­skap­li­ke diens­te se kant af was.”

Vol­gens Maart was daar ‘n baie lang pro­ses voor die maat­skap­li­ke wer­ker uit­ein­de­lik aan­ge­kla is.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het die naam van die maat­skap­li­ke wer­ker, maar om­dat die saak in­tern han­teer word, kan sy naam nie be­kend ge­maak word nie.

“Ons het aan­vank­lik nie ge­weet die ver­hoor het be­gin nie. Die maat­skap­li­ke wer­ker het uit­ein­de­lik vir hom ‘n pro­ku­reur ge­kry en so­ver ons ver­staan het, het hy skul­dig ge­pleit. Wat ons eg­ter baie on­ge­luk­kig maak is die feit dat ons geen ver­de­re ant­woor­de uit maat­skap­li­ke diens­te uit kry nie.”

Maart sê die fa­mi­lie wag al twee jaar om uit te vind wat die uit­slag van die in­ter­ne ver­hoor was en of die maat­skap­li­ke wer­ker ver­ant­woor­de­lik ge­hou gaan word vir sy na­la­tig­heid. Hy het ook ge­sê dat die fa­mi­lie nooit ‘n amp­te­li­ke re­de vir hul kind se dood ge­kry het nie.

Sihle N­go­be­se, woord­voer­der van die mi­nis­ter van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, Al­bert F­ritz, het die week ge­sê dat wan­prak­ty­ke in die voor­val be­trok­ke was, maar dat dit nie die re­de vir Meug­lon se dood is nie.

“Kin­der­be­sker­mings­ge­val­le is van na­tu­re ver­trou­lik en daar­om kan die de­par­te­ment nie fei­te oor die saak aan die me­dia of der­de par­tye be­kend maak nie. Die in­ter­ne tug­pro­ses is steeds aan die gang en daar sal bin­ne­kort ‘n uit­slag wees. Om­dat tug­pro­ses­se in­tern tus­sen die werk­ge­wer en werk­ne­mer han­teer word, kan ons nie die be­vin­din­ge met die pu­bliek deel nie.”

Hy het ver­der er­ken dat die voor­val nie op die reg­te wy­se han­teer is nie.

Fo­to: Liezl van Niekerk

Van links: Re­me­co Ja­cobs (pa), Da­nie Maart (ge­meen­skaps­ak­ti­vis) en Pa­tri­cia Don­son (ma).

INLAS: Ba­ba Meug­lon Don­son

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.