Kan­na­land-po­li­tiek in weeg­skaal

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - CHRIS­TO VER­MAAK

Po­li­tie­ke be­heer oor die Kan­na­land mu­ni­si­pa­li­teit i sweer in die weeg­skaal.

Die ANC se pro­vin­si­a­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee het Dins­dag die twee ANCraads­le­de, Mag­da­le­na Bar­ry (bur­ge­mees­ter) en P­hil­li­pus An­to­nie, skrif­te­lik in ken­nis ge­stel dat hul­le hul sa­me­wer­kings­oor­een­koms met die twee DA-raads­le­de on­mid­del­lik moet op­sê. Die oor­bly­wen­de drie se­tels in die raad be­hoort aan I­co­sa. Dit kan be­te­ken dat Jef­frey Don­son (I­co­sa) weer dié mu­ni­si­pa­li­teit se bur­ge­mees­ter­skap in die palm van sy hand sal hê. Don­son is na die Au­gus­tus 2016 mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing uit die bur­ge­mees­ter stoel ge­lig, toe die twee DA-raads­le­de en twee ANC-raads­le­de oor­een­ge­kom om saam te werk. Bei­de die DA en ANC het se­dert­dien vol­ge­hou dat die sa­me­wer­king tus­sen die raads­le­de nie met die goed­keu­ring van die par­tye is nie ‘n ko­a­li­sie tus­sen hul­le as on­waar af­ge­maak. Ian A­von­tuur, Bar­ry se woord­voer­der, vol­staan dat dit slegs ‘n mon­de­ling­se be­stuur s oor­een­kom sis.

A­von­tuur het Woens­dag be­ves­tig dat Bar­ry en An­to­nie’n skrif­te­li­ke op­drag ont­vang het om hul­le oo­reen­koms met die DA te staak. Dis nog on­se­ker of hul­le aan die op­drag ge­hoor sal gee. “Vir nou sal hul­le in hul pos­te aan­bly en Bar­ry gaan nie haar bur­ge­mees­ter­skap op­sê nie. Daar sal eers be­pa­len­de raads­ver­ga­de­ring s moet plaas­vind.”

Da­wid Kam­fer, I­co­sa se na­si­o­na­le woord­voer­der, het die aan­ge­leent­heid as ‘n ANC-huis­hou­de­li­ke aan­ge­leent­heid be­skryf. “Ek gaan op hier­die sta­di­um my­self van e­ni­ge kom­men­taar weer­hou.”

Ter tuis S im­mers, Kan­na­land­se D A ver­kie­sings hoof, het Woens­dag ge­sê die Wes-Kaap­se DA-top­struk­tuur is in ge­sprek oor die aan­ge­leent­heid. “’n Vol­le­di­ge pers­ver­kla­ring sal soos die aan­ge­leent­heid vor­der, uit­ge­reik word.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.