Se­ker­heids­wag­te en toe­gangs­be­heer by stor­tings­ter­rein

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Se­ker­heids­wag­te doen nou diens by die Oudts­hoorn-stor­tings­ter­rein, be­ter be­kend as die Tiep.

Die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Al­len Paul­se, het Dins­dag ge­sê die se­ker­heids­wag­te is se­dert 19 A­pril daar werk­saam om die ter­rein meer ge­brui­kers­vrien­de­lik te maak.

“Na klag­tes wat vroe­ër ont­vang is oor be­weer­de aan­ran­ding en dief­stal by die stor­tings­ter­rein, is sa­me­spre­kings tus­sen die mu­ni­si­pa­li­teit en in­for­me­le af­val­her­win­naars ge­hou. Ty­dens hier­die ge­sprek­voe­ring is be­sluit om ses per­so­ne, wat in­for­me­le her­win­naars op die stor­tings­ter­rein was, ty­de­lik aan te stel as se­ker­heids­wag­te,” het Paul­se ge­sê.

Hy sê die vor­de­ring van die pro­jek word ge­mo­ni­tor om die suk­ses te be­paal, al­hoe­wel daar se­dert­dien nog geen klag­tes van aan­ran­ding of dief­stal was nie.

Die vol­gen­de maat­re­ëls is in wer­king ge­stel ten ein­de ‘n po­ging aan te wend om toe­gangs­be­heer en se­ku­ri­teit by die stor­tings­ter­rein te be­vor­der:

G­lim­baad­jies is aan die in­for­me­le her­win­naars uit­ge­reik so­dat hul­le ge­ï­den­ti­fi­seer kan word, het­sy deur die mu­ni­si­pa­li­teit of deur die pu­bliek.

Toe­gangs­be­heer is na­by die in­gang van­af die hoof­pad aan­ge­bring.

Paul­se sê daar sal re­kord ge­hou van die af­val wat na die ter­rein kom, waar­na die se­ker­heids­wag­te voer­tuie ver­ge­sel tot by die stor­tings­a­rea ten ein­de ver­de­re vei­lig­heid te be­vor­der.

Hy het in­wo­ners ge­vra om by die vol­gen­de tyd­ske­du­les te hou:

Maan­dag tot Vry­dag: 08:00 tot 17:00 Sa­ter­dag: 08:00 tot 14:00

Hier­die tyd­ske­du­le is ook van toe­pas­sing op o­pen­ba­re va­kan­sie­dae.

“Se­ker­heids­wag­te is aan diens van­af Maan­dag tot Sa­ter­dag om or­de toe te pas, ter­wyl toe­gang tot die stor­tings­ter­rein bui­te hier­die ure op eie ri­si­ko is en nie aan­be­veel word nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.