Af­dan­kings in eer­ste bur­ger se kan­toor

Oudtshoorn Courant - - VOOR­BLAD - HAN­NES VIS­SER

Ter­wyl daar et­li­ke vrae rond­om die vroeë be­ëin­di­ging van kon­trak­te van twee amp­te­na­re in die kan­toor van die bur­ge­mees­ter hang is daar aan­dui­dings dat die af­dan­kings moont­lik net die oor­tjies van ‘n see­koei mag wees.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het reeds twee we­ke ge­le­de in­lig­ting ont­vang dat El­ri­co van Rooy­en en De­on B­ritz se kon­trak­te as on­der­skei­de­lik kan­toor­be­stuur­der en kom­mu­ni­ka­sie­be­amp­te van die bur­ge­mees­ter se kan­toor, be­ëin­dig is.

In re­ak­sie op ‘n na­vraag op 28 Mei het Al­len Paul­se, mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, die af­dan­kings be­ves­tig, maar wou nie re­des ver­strek nie.

“Dit is kor­rek dat twee mu­ni­si­pa­le amp­te­na­re uit diens ge­stel is deur die mu­ni­si­pa­li­teit. Ar­beids­aan­ge­leent­he­de tus­sen werk­ge­wer en werk­ne­mer is ‘n ver­trou­li­ke aan­ge­leent­heid en be­son­der­he­de van e­ni­ge diens­be­ëin­di­ging word as re­ël nie be­kend ge­maak aan ek­ster­ne in­stan­sieS of in­di­vi­due nie. Die mu­ni­si­pa­li­teit ont­slaan op ‘n ge­re­ël­de ba­sis werk­ne­mers na in­ter­ne pro­ses­se en die re­des en na­me word as ’n re­ël ook nie aan ek­ster­ne par­tye be­kend ge­maak nie.”

Die Oudts­hoorn Cou­rant het die na­vraag weer ge­stuur en ge­meld dat die aan­stel­lings vol­gens al­le aan­dui­dings po­li­tie­ke aan­stel­lings was en dat dit as sulks in o­pen­ba­re be­lang is om die om­stan­dig­he­de rond­om die sum­mie­re be­ëin­di­ging van kon­trak­te be­kend te maak.

Daar is eg­ter by die oor­spronk­li­ke re­ak­sie vol­staan.

Vol­gens ver­trou­li­ke in­lig­ting wat be­kom is, sou die twee se ty­de­li­ke kon­trak­te op 31 Mei be­ëin­dig word. Die bur­ge­mees­ter het eg­ter die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der mee­ge­deel dat ten spy­te daar­van dat die kon­trak­te ein­de Mei moes ein­dig, die twee amp­te­na­re as ge­volg van on­re­ël­ma­tig­he­de met on­mid­del­li­ke ef­fek uit hul pos­te ont­hef moes word.

Die pos waar­in Van Rooy­en aan­ge­stel was, is reeds meer as een keer ge­ad­ver­teer. Al­hoe­wel die mu­ni­si­pa­li­teit nie be­reid is om op die saak uit te brei nie, het dit glo on­der die mu­ni­si­pa­le be­stuur se aan­dag ge­kom dat Van Rooy­en ‘n vo­ri­ge ver­oor­de­ling in ‘n mis­daad­saak het, en dat dit hom dis­kwa­li­fi­seer vir die pos waar­in hy ty­de­lik aan­ge­stel was. Be­we­rin­ge rond­om die oor­saak vir die be­ëin­di­ging van B­ritz se diens­te word nog be­ves­tig.

Ter­wyl daar oor dié kwes­sies ge­gis word is in­lig­ting oor sa­ke wat die Val­ke on­der­soek, ook be­sig om stuk-stuk in plek te val.

Kap­tein P­hi­la­ni N­kwa­la­se, woord­voer­der van die Val­ke, het die week aan die Oudts­hoorn

Cou­rant be­ves­tig dat hul­le be­sig is met ‘n on­der­soek by die Oudts­hoorn skui­ling vir ha­we­lo­ses. Hy het eg­ter ge­sê dat daar nog nie ‘n saak­dos­sier ge­o­pen is nie en daar­om kan hul­le nie ver­de­re kom­men­taar oor die on­der­soek le­wer nie. Vol­gens be­trou­ba­re in­lig­ting han­del die on­der­soek oor fi­nan­si­ë­le on­ge­rymd­he­de by die skui­ling wat glo ver­band hou met die aan­koop van bou­ma­te­ri­aal.

Ty­dens ‘n raads­ver­ga­de­ring wat op 9 Mei deur die Oudts­hoorn Cou­rant by­ge­woon is, was on­reg­ma­ti­ge en vrug­te­lo­se uit­ga­wes een van die a­gen­da­pun­te. Ty­dens die ver­ga­de­ring is ‘n ver­slag oor uit­ga­wes wat be­vraag­te­ken word be­han­del. Paul­se het ge­sê daar sal streng op­ge­tree word teen amp­te­na­re wat hul­le aan on­re­ël­ma­tig­he­de skul­dig maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.