K­lein Ka­roo Klas­si­que om die draai

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD -

Die tien­de ver­jaars­dag van die K­lein Ka­roo Klas­si­que in Oudts­hoorn word van­jaar ge­vier met tien uit­staan­de hoof­uit­voe­rings, wat die pre­mi­è­res van d­rie nu­we Suid-A­fri­kaan­se kom­po­si­sies in­sluit. Die Klas­si­que word jaar­liks deur Kuns­te On­be­perk aan­ge­bied en vind van­jaar van­af 9 tot 12 Au­gus­tus plaas. Lief­heb­bers van klas­sie­ke mu­siek kan R400 spaar deur ge­bruik te maak van die pak­ke­t­aan­bod van slegs R900 vir al tien uit­voe­rings.

Be­spre­kings vir die Klas­si­que Pak­ket kan by Com­pu­tic­ket ge­doen word.

Klas­si­que-fees­gan­gers gaan die eer­ste wees om ’n voor­smaak te kry van MISA, ’n nu­we mis met ’n Suid-A­fri­kaan­se in­vloed, en as’t wa­re deel te word van ’n stuk­kie mu­si­ka­le ge­skie­de­nis. Die mu­siek word ge­kom­po­neer deur An­to­ni S­hon­ken, An­tjie Krog skryf die teks en Mar­thi­nus Bas­son be­har­tig die re­gie.

Ter voor­be­rei­ding van uit­voe­rings land­wyd in 2019 word ’n spe­si­a­le de­mon­stra­sie­le­sing van 60 mi­nu­te van die MISA aan­ge­bied. Die le­sing be­gin met voor­le­sings en uit­trek­sels deur ver­skeie rol­spe­lers, on­der an­de­re deur Krog en so­lis­te van die Kaap­se O­pe­ra­koor. Daar­na volg ‘n ge­sprek en ’n ge­leent­heid vir die ge­hoor om vrae te vra en deel te neem.

The New Old – Die nuut­heid van oud­heid, spog met twee nu­we Suid-A­fri­kaan­se kom­po­si­sies, on­der­skei­de­lik van Cla­re Lo­ve­day en Art­hur Fe­der, spe­si­aal

ge­kom­po­neer vir die trio-kom­bi­na­sie van kla­vier (Ma­re­li S­tolp), vi­ool (Wal­do A­lex­an­der) en kla­ri­net (Mor­né van Heer­den). Ook in­ge­sluit in die pro­gram

is on­der meer S­tra­winski se L’His­toi­re du

Sol­dat.

Die be­faam­de Odei­on-stryk­kwar­tet span krag­te saam met die pi­a­nis Al­bie van S­chalk­wyk en ge­ho­re kan uit­sien na mu­siek uit die laat Ro­man­tie­se tyd­perk van on­der an­de­re Le­oš Janáč ek en Cé­sar Franck.

Van die ge­wild­ste mu­siek uit mu­siek­spe­le, o­pe­ret­tes en o­pe­ras vorm die kern van An­dré S­chwartz (te­noor) en Ly­nel­le Ken­ned (so­praan), be­ge­lei deur Me­lis­sa van der S­puy, se Soi­rée Mu­si­ca­le, ter­wyl die C­harl du P­les­sis Trio, met Du P­les­sis (kla­vier), Wer­ner S­pies (kon­tra­bas) en Pe­ter Au­ret (trom­me), met Nig­ht at the O­pe­ra o­pe­ra­mu­siek ’n ei­e­soor­ti­ge jazz-kin­kel gee.

Die Bou­le­vard Har­mo­nis­te, ’n ses­stem-a­cap­pel­la-groep, het deur die ja­re be­kend­heid ver­werf vir hul uit­een­lo­pen­de re­per­toi­re – van klas­siek tot lig­ter en volks­mu­siek. Hul pro­gram by K­lein Ka­roo Klas­si­que sluit wer­ke van Clau­de De­bus­sy, Pier­re Pas­se­reau, Pier­re Cer­ton, Hans Leo Has­sler, Ju­an del E­ci­na en ver­wer­kings van tra­di­si­o­ne­le S­kot­se en A­me­ri­kaan­se spi­ri­tu­e­le wer­ke in.

Uit Bel­gië kom die in­ter­na­si­o­na­le trek­kla­vier­spe­ler Tuur Flo­ri­zoone, wat mu­siek van ’n ver­skei­den­heid gen­res op­to­wer. Su­lay­man Hu­man, be­ken­de boor­ling van Oudts­hoorn en be­kroon­de pi­a­nis, en die jong fluit­spe­ler My­les Ro­berts ver­tel hul eie sto­ries ter­wyl hul­le die ge­hoor op ’n mu­si­ka­le wê­reld­reis neem.

Ja­nel­le Vi­sa­gie (so­praan) en José Di­as (pi­a­nis), wen­ners van 2018 se kykNET Fi­ës­ta vir die bes­te pres­ta­sie in klas­sie­ke mu­siek, bring ’n Fran­se geur na Oudts­hoorn met La Bon­ne C­han­son: Die Fran­se kuns­lie­der­skat. Bui­ten vir die ge­lyk­na­mi­ge lied­si­klus van die ti­tel van Ga­briel Fauré, sluit dit ook kom­po­si­sies van die Fran­se kom­po­nis­te Mau­ri­ce Ra­vel, Clau­de De­bus­sy, Fran­cis Pou­lenc en Hen­ri Du­parc in.

Die week word ou­der­ge­woon­te af­ge­sluit met die ATKV-af­slui­tings­kon­sert. Ce­ci­lia Rang­wa­nasha en H­len­gi­we Mkhwa­na­zi, al­bei ATKV Mu­zi­qan­to-wen­ners, be­ge­lei deur Su­lay­man Hu­man, tree op in ’n pro­gram met be­ken­de o­pe­ra­du­et­te. Hu­man sal ook ’n so­lo-uit­voe­ring le­wer.

Ter stof­li­ke aan­vul­ling by die siels­kos is daar heer­li­ke Li­plek­ker-er­va­rings en wyn­proeë as­ook ver­skeie an­der kon­ser­te, kuns­uit­stal­lings en er­va­rings.

Vol­le­di­ge in­lig­ting is be­skik­baar by klas­si­que.co.za. Kaar­tjies kan be­spreek word by Com­pu­tic­ket. Óf ska­kel Kuns­te On­be­perk se kan­to­re by 044 203 8600.

Die C­harl du P­les­sis Trio is ty­dens die K­lein Ka­roo Klas­si­que op die ver­hoog met Nig­ht at the O­pe­ra.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.