Grot­te weer funk­si­o­ne­rend en wins­ge­wend

Oudtshoorn Courant - - NEWS - LIEZL VAN NIEKERK

S­ta­bie­le po­li­ti­ci, kun­di­ge amp­te­na­re en be­ter fi­nan­si­ë­le be­stuur en ad­mi­nis­tra­sie is van die fak­to­re wat die laas­te drie jaar ‘n rol ge­speel het om die Oudts­hoor­n­mu­ni­si­pa­li­teit en die Kan­go-grot­te weer funk­si­o­ne­rend en wins­ge­wend te maak.

Dit is vol­gens drie pro­vin­si­a­le mi­nis­ters, dr. I­van Mey­er, mi­nis­ter van fi­nan­sies, An­ton B­re­dell, mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring en Do­nald Grant, mi­nis­ter van ver­voer en pu­blie­ke wer­ke, wat Dins­dag ty­dens ‘n spe­si­a­le me­di­a­kon­fe­ren­sie by die grot­te die me­dia in­ge­lig het oor die po­si­tie­we groei in die dorp se be­stuur en fi­nan­sies.

Vol­gens Mey­er was die dorp se fi­nan­sies be­roerd en die grot­te op pad om te sluit.

“Ons kan met trots sê dat die mu­ni­si­pa­li­teit se skuld af­be­taal is en dat die grot­te vir die eer­ste keer in ja­re weer ‘n wins toon.”

Vol­gens hom is die grot­te nie net ‘n groot ba­te vir Oudts­hoorn nie, maar dra dit ook by tot die toe­ris­me van die E­den-dis­trik.

“Ver­le­de jaar het die grot­te ‘n re­kord­ge­tal be­soe­kers van 270 000 ge­had in ver­ge­ly­king met 2015 se 250 000 be­soe­kers. Die grot­te toon ook ‘n wins van R1,27 mil­joen vir 2018 en hul in­kom­ste het met 34% van R13,28 mil­joen in 2015 na R17,8 mil­joen van­jaar ge­styg.”

Mey­er sê dit is s­legs te dan­ke aan be­ter be­stuur by die grot­te en geen po­li­tie­ke in­men­ging die af­ge­lo­pe tyd nie.

B­re­dell het ge­sê in­wo­ners moet in ag neem dat dit tyd neem om ‘n dorp soos Oudts­hoorn weer ge­sond te kry.

“Ons moet nie in die ver­le­de leef nie, maar eer­der daar­uit leer. Die grot­te was on­der ge­wel­dig baie druk. Daar was R16 mil­joen wat to­taal en al net ver­dwyn het en hul skuld was nie be­taal nie. Dit is met trots dat ons kan sê E­s­kom is ook be­taal. Dit klink dalk nie na iets groot nie, maar men­se be­sef nie die im­pak wat daar­die skuld op die dorp ge­had het nie. E­s­kom wei­er om in Oudts­hoorn te be­lê as ge­volg van wat in die ver­le­de ge­beur het. Dit is ge­wel­dig moei­lik om be­leg­gers se ver­troue weer te wen.”

Vol­gens hom het die plaas­li­ke re­ge­ring baie in die dorp be­lê om weer die dorp en ook toe­ris­me te laat flo­reer.

“Die ge­meen­skap van Oudts­hoorn moet voor­deel trek uit wins­te wat ge­maak word. Om Oudts­hoorn uit ar­moe­de te haal is die toe­koms­plan.”

Grant het op sy beurt ge­sê dat die her­stel van paaie soos die Swart­berg­pas en De Rus­t­pad by­drae tot be­ter toe­ris­me.

A­li­son Moos, waar­ne­men­de be­stuur­der van die grot­te, sê sy trots op die vor­de­ring wat die laas­te paar jaar ge­maak is.

“Daar is steeds baie werk. Die ge­bou moet op­gra­deer word, maar daar is ‘n drie jaar plan in plek vir dit. Dit gaan ook goed wat die be­mar­king plaas­lik en in­ter­na­si­o­naal aan be­tref. Ons werk nou saam met die plaas­li­ke toe­ris­me­kan­toor wat help met die be­mar­king.”

Wa­ter

Die groot­ste pro­bleem wat Oudts­hoorn tans in die ge­sig staar is die droog­te. Vol­gens B­re­dell sal die dorp vin­nig hul le­wen­styl moet aan­pas en wa­ter be­gin be­spaar.

“Daar is ‘n swem­ga­la wat in Oudts­hoorn aan­ge­bied gaan word. Daar is se­we swem­ga­las vir die swem­sei­soen. Dit is ‘n ge­wel­di­ge fi­nan­si­ë­le hup­stoot vir die dorp en weens die wa­ter­kwes­sie kan dit pro­ble­ma­ties wees. Die re­ge­ring gaan eg­ter ‘n mil­joen li­ter wa­ter laat aan­ry vir dié ge­leent­heid.”

Vol­gens hom het die wa­ter­kwes­sie in die Kaap men­se laat wak­kerskrik oor hoe spe­si­aal wa­ter as brons is.

“Ons kon in 12 maan­de in­wo­ners se kop­pe swaai oor wa­ter­be­spa­ring en Ka­pe­naars is reeds in so ‘n roe­ti­ne dat dit ‘n leef­styl ge­word het. Par­ty men­se het ge­glo dag die woord “Dag Ze­ro” his­te­rie gaan ver­oor­saak, maar dit was by­dra­end tot die be­sef dat wa­ter wel kan op­raak en be­spaar moet word.

N­to­be­ko Mang­q­weng­q­we, se­ni­or woord­voer­der van die mu­ni­si­pa­li­teit, het Woens­dag ge­sê die dam­vlak is tans op 41,68% in ver­ge­le­ke met ver­le­de week se 39,49%.

“Dit is eg­ter moei­lik om ‘n dag Ze­ro vas te stel om die mu­ni­si­pa­li­teit dalk wa­ter aan boe­re kan uit­pomp en wa­ter van die Mel­vil­le­dam af in­ge­pomp kan word. In­dien dit nie ge­beur nie is daar ge­noeg wa­ter vir die vol­gen­de se­we en ‘n half maan­de.”

Van links: Raads­lid Jo­han Fou­rie, mi­nis­ter An­ton B­re­dell, raads­lid Ge­or­ge Ker­sop, mi­nis­ter Do­nald Grant, waar­ne­men­de be­stuur­der van die grot­te, A­li­son Moos, bur­ge­mees­ter Co­lan Syl­ves­ter, Ter­tuis Sim­mers en spea­ker Ju­lia Ro­berts.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.