On­dui­de­lik­heid oor bor­de

Oudtshoorn Courant - - NEWS - HAN­NES VIS­SER

Dit is tans on­dui­de­lik hoe lank die aan­tal ad­ver­ten­sie­bor­de wat by die T-aan­slui­ting met die Ge­or­ge-pad ver­wy­der is, nog in die veld gaan lê. Met ‘n vo­ri­ge be­rig ten tye van die ver­wy­de­ring van die bor­de het die Oudts­hoorn Cou­rant be­rig dat die ei­e­naar van die grond waar die bor­de op­ge­rig was, deur die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment van ver­voer ken­nis ge­gee is om die bor­de te ver­wy­der.

Op na­vraag is daar aan die Oudts­hoorn Cou­rant ge­sê dat dit on­wet­tig is om e­ni­ge ad­ver­ten­sie­bor­de langs na­si­o­na­le paaie op te rig. Ver­skeie mo­to­ris­te het die af­ge­lo­pe twee maan­de ge­vra waar­om die bor­de ver­wy­der is en nou net in die veld lê. Vol­gens die ei­e­naar van die grond het hul­le ge­re­gis­treer­de brie­we van­af die pro­vin­si­a­le ver­voer se kan­toor op Oudts­hoorn ont­vang om die bor­de te laat ver­wy­der.

“Ons het ge­hoor ge­gee en ‘n maat­skap­py op­drag ge­gee om die bor­de af te haal, maar ons voel dat daar teen ons ge­dis­kri­mi­neer word aan­ge­sien daar oral in die om­ge­wing an­der ad­ver­ten­sie­bor­de is wat nie ver­wy­der moet word nie. Ons het her­haal­de­lik ge­vra waar­om net daar­die bor­de ver­wy­der moes word en ons het nog nie ‘n ant­woord ge­kry nie,” het hy in ‘n te­le­fo­nie­se ge­sprek ge­sê.

Dié vraag is twee we­ke ge­le­de deur die Oudts­hoorn Cou­rant aan die woord­voer­der van mi­nis­ter Do­nald Grant, pro­vin­si­a­le mi­nis­ter van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke, ge­stuur, maar geen re­ak­sie is ont­vang nie. In­tus­sen het die ei­e­naar van die grond aan­ge­dui dat die bor­de daar bly ter­wyl die pro­ses waar­mee hul­le be­sig is aan die gang is.

Fo­to: Han­nes Vis­ser

Die ad­ver­ten­sie­bor­de in die veld meer as twee maan­de na­dat hul­le in op­drag van die de­par­te­ment van ver­voer ver­wy­der is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.