In­wo­ners mor oor brand­stig­ting

Oudtshoorn Courant - - NEWS - HAN­NES VIS­SER

Die vin­ni­ge op­tre­de van in­wo­ners van die

Ka­roo­p­ark af­tree­dor­pie in Ra­de­mey­erstraat het voor­kom dat ‘n brand by ‘n huis ver­sprei.

‘n Buur­vrou het om­streeks 21:20 be­sef die hout­dek van ‘n huis na­by haar is aan die brand. Sy het a­larm ge­maak en saam met nog bu­re die brand met em­mers en skot­tels vol wa­ter pro­beer blus ter­wyl daar op die brand­weer ge­wag is. Die brand­weer kon daar­in slaag om die brand te blus voor­dat dit na die bin­ne­kant van die huis ver­sprei. Vol­gens die in­wo­ners, wat ver­kies om nie hul­le na­me be­kend te maak nie, is Sa­ter­dag­aand se brand reeds die vier­de voor­val van brand­stig­ting in die oord.

‘n Eg­paar wat na­by die be­ska­dig­de huis bly het ge­sê al­mal in die oord het ‘n sterk ver­moe­de wie die brand ge­stig het, aan­ge­sien daar al vo­ri­ge voor­val­le was. Vol­gens hul­le is nog ‘n buur­huis se dek so­wat drie we­ke ge­le­de aan die brand ge­steek, maar die ei­e­naar kon dit be­tyds blus.

By na­de­re on­der­soek is ge­vind dat daar ook ‘n po­ging was om die ag­ter­deur van die huis aan die brand te steek. Daar was glo ook ‘n ruk ge­le­de po­gings om ‘n ka­ra­vaan wat in die oord ge­staan het aan die brand te steek. Die per­soon wat van die voor­val­le ver­dink word huur ‘n huis van ‘n fa­mi­lie­lid in die oord. Die po­li­sie het te­ver­geefs pro­beer om met die per­soon, wat deur die in­wo­ners ver­dink word, te praat aan­ge­sien sy nie re­a­geer het toe daar ver­skeie ke­re aan haar deur ge­klop is nie.

Net voor­dat die Oudts­hoorn Cou­rant die per­seel ver­laat het en na­dat die brand­weer en po­li­sie reeds ont­trek het, het die vrou eg­ter in haar nag­kle­re uit­ge­kom en be­weer dat sy glad nie ge­hoor het dat ie­mand aan haar deu­re klop en by ven­sters roep nie.

In ‘n ge­sprek met ‘n woord­voer­der van die trus­tee­raad het die per­soon ge­sê die trus­tees het ver­le­de week, voor die jong­ste voor­val, reeds ver­ga­der om die kwes­sie te be­spreek. “Ons het ‘n sterk ver­moe­de wie ver­ant­woor­de­lik is vir die voor­val­le en ons kan be­ves­tig dat dit be­slis nie ie­mand van bui­te is wat on­reg­ma­tig tot die per­seel toe­gang ver­kry het nie.

“Ons kyk drin­gend na die saak in be­lang van al die in­wo­ners.”

Fo­to: Han­nes Vis­ser

Die hout­dek van ‘n huis in Ka­roo­p­ark wat Sa­ter­dag­aand aan die brand ge­steek is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.