50 jaar ge­le­de

Oudtshoorn Courant - - NEWS - HILDA BOSHOFF

Die eer­ste twee we­ke van Oktober 1968 word oor­heers deur mu­seum­nuus en die on­ty­di­ge dood van die 74 ja­ri­ge mnr. NA Smit wat hom juis so oor die nu­we mu­seum ont­ferm het. Krot­wo­nings in die woon­ge­bied Sui­ker­bult word ge­sloop. Mo­tors met spe­si­a­le dubbele uit­laat­py­pe vir die no­di­ge ge­raas op Son­dae, ge­bruik die stra­te as ren­ba­ne. Po­quo-be­dry­wig­he­de is in die nuus,

2 Oktober 1968

Die Oudts­hoorn pu­bliek is nou be­wus van die plan­ne om die CP Nel Mu­seum, wat 50 jaar ge­le­de in Hoog­straat ge­staan het, na die ou Boys’ High ge­bou te ver­skuif. Die On­der­wys­ad­mi­nis­tra­sie staan die sand­steen­ge­bou af op voor­waar­de dat hy geen sub­si­die op die re­stou­ra­sie daar­van sal toe­staan nie. Daar is voor­lo­pig ‘n le­ning van R10 350 vir die re­stou­ra­sie aan­ge­gaan. Die bui­te­stuk­tuur van die skool­ge­bou word be­hou, maar die kos­huis langs die skool word ge­sloop.

Die woon­ge­bied Sui­ker­bult se krot­te is ge­sloop, lui ‘n be­rig. Die ge­sin­ne wat op die sen­sus­lys ver­skyn het, is na B­rid­gon toe ver­skuif. Die ge­bied was oor­be­volk, heel­wat ge­sin­ne het van­af pla­se na hier­die ge­bied ge­trek en on­wet­tig daar ge­bly.

Tien be­weer­de le­de van die Po­quo-or­ga­ni­sa­sie wat in Beau­fort-Wes ge­ar­res­teer is, ver­skyn van­dag in Oudts­hoorn in die hof.

5 Oktober 1968

Pre­sies ‘n maand ná mnr. NA Smit as eer­ste vry­bur­ger van die dorp vereer is, is hy aan ‘n hart­aan­val oor­le­de. Sy he­le le­we het om die welsyn van sy dorp ge­draai. Sy laas­te droom was om die Boys’ High, waar hy 30 jaar lank skool ge­hou het, in ‘n mu­seum en kuns­sen­trum te om­skep. Hy was vas­be­ra­de om R40 000 bin­ne 4 jaar vir die pro­jek in te sa­mel Met sy dood het die be­drag al op R10 000 ge­staan. Hy was by baie or­ga­ni­sa­sies be­trok­ke soos: die Pad­vin­ders, die rol­bal­klub, die Pu­bli­si­teits­raad, die Par­ke­raad. Hy het swem en fiets­ry as s­port op die dorp ge­ves­tig Hy het vir bei­de sport­soor­te geld ge­skenk vir die bou van ‘n O­lim­pie­se s­tan­daard swem­bad en fiets­ry­baan. Hy was be­trok­ke by die ver­fraai­ing van die dorp Die toe­ris­te­kamp en swem­bad is na hom ver­noem. Hy was 15 jaar lank ‘n stads­raads­lid, ‘n jaar lank bur­ge­mees­ter (1965-1966) en lid van die Af­de­lings­raad en S­kool­raad. Hy en sy vrou reis graag en waar hy gaan, be­mark hy sy dorp. In die CP Nel Mu­seum is daar ‘n ka­mer na hom ver­noem waar sy skulp­ver­sa­me­ling en meu­bels uit­ge­stal word. El­ke jaar met die KKNK word die Bei­tel­tjie­pro­gram­me daar aan­ge­bied.

Die kwes­sie van stop­stra­te sorg ty­dens ‘n raads­ver­ga­de­ring vir me­nings­ver­skil­le. Mnr. Sep­pie Greeff voel dat ‘n waar­sku­wings­te­ken by die aan­slui­ting van Hoog­straat en Lan­gen­ho­ven­weg vol­doen­de is, ‘n stop­te­ken is vol­gens hom, oor­bo­dig. Mnr. Rau­ben­hei­mer doen ‘n be­roep op die ver­keers­de­par­te­ment om Son­dae ‘n ver­keers­be­amp­te aan te stel om klein mo­tors met dubbele uit­laat­py­pe, wat die dorp se stra­te as ren­ba­ne ge­bruik, vas te trek.

16 Oktober 1968

Trust Bank skenk R2 000 vir die mu­seum­pro­jek die eer­ste by­drae van ‘n on­der­ne­ming met sy hoof­kan­toor bui­te Oudts­hoorn. Mnr. Daan­tjie S­teyn is die be­stuur­der van die plaas­li­ke tak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.