Wen-em­bleem be­kend ge­stel

Oudtshoorn Courant - - NUUS - HAN­NES VIS­SER

Die wen­ont­werp van die Ek is Oudts­hoorn-em­bleem is ver­le­de Don­der­dag­aand ty­dens die be­sig­heids­ka­mer se net­werk­aand by Ai­fa be­kend ge­stel. Die wen­ner van die kom­pe­ti­sie, Jo­a­ni­ka Le­o­nard, is reeds ver­le­de maand aan­ge­kon­dig, maar die ont­werp was nog ‘n ge­heim tot­dat dit fi­naal af­ge­han­del is. Jo­a­ni­ka se ont­werp is die be­ken­de plek­aan­wy­ser (pin drop) wat op die in­ter­net ge­bruik word om plek­ke aan te dui. Die em­bleem gaan by die in­gan­ge na die dorp op­ge­rig word en sa­ke­on­der­ne­mings gaan ook aan­ge­moe­dig word om die em­bleem by hul­le per­se­le aan te bring.

Ek is Oudts­hoorn is ‘n i­ni­si­a­tief wat reeds ver­le­de jaar deur Jaco Vor­ster be­gin is om in­wo­ners be­wus te maak dat elk­een ‘n am­bas­sa­deur van die dorp is.

“Elk­een van ons het die mag om ons dorp se beeld positief of ne­ga­tief oor te dra, en dit is ‘n groot ver­ant­woor­de­lik­heid,” het Vor­ster ge­sê.

Die net­werk­aand is deur Ai­fa ge­borg. Ty­dens sy spreek­beurt het die hoof- uit­voe­ren­de be­amp­te van Ai­fa, Pik­kie Sie­brits, ge­sê hy is ver­heug oor die re­ak­sie op die o­pen­ba­re deel­na­me­pro­ses wat ge­hou is om in­wo­ners se in­set­te oor Ai­fa se teen­woor­dig­heid in die dorp te be­paal. Die o­pen­ba­re deel­na­me­pro­ses was een van die stap­pe wat Ai­fa moes neem om aan­soek te doen dat die or­don­nan­sies wat die vlieg­skool se vlie­gu­re be­perk, ver­slap sal word.

“Die re­ak­sie was oor­wel­di­gend en ui­t­ein­de­lik het die mu­ni­si­pa­li­teit ons mee­ge­deel dat slegs 3% van men­se wat aan die pro­ses deel­ge­neem het, ge­kant is teen Ai­fa se teen­woor­dig­heid in die dorp.” Ai­fa is een van on­ge­veer 22 vlieg­sko­le wê­reld­wyd wat C­hi­ne­se stu­den­te as kom­mer­si­ë­le vlie­ë­niers op­lei.

Fo­to: Han­nes Vis­ser

Jaco Vor­ster, Jo­a­ni­ka Le­o­nard en Ma­de­lei­ne Mi­les ty­dens die be­kend­stel­ling van die wen­ont­werp.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.