Jeug kan ook uit­sien na Lees­fees

Oudtshoorn Courant - - NUUS - MAR­LE­NE MA­LAN

Die jeug­skry­wers An­zil Kul­sen en Si­mon Bruin­ders is van­jaar die ge­nooi­de gas­te vir die af­de­ling vir ho­ër­skool­leer­ders van die Prins Al­bert-lees­fees. Daar­by stel El­sa Winckler, wat naam ge­maak het as ro­man­skry­wer, van­jaar haar eer­ste kin­der­boek op die fees be­kend by ’n op­tre­de vir la­er­skool­leer­ders.

Bruin­ders, ook ’n be­ken­de ak­teur, is die skry­wer van die boek vir vol­was­se­nes, Die Si­de­bo­ard, maar hy het van­jaar sy eer­ste jeug­boek, Die DJ, die lig laat sien. Kul­sen se jong­ste jeug­boek is Sôr­rie maak nie ge­sond nie, en Wan­neer is een­dag? is die ti­tel van Winckler se boek oor fee­tjies en ka­rak­ters wat nét deur kin­ders ge­sien en ge­hoor kan word.

Saam met Kul­sen en Bruin­ders gaan die

per­for­man­ce poe­try-groep van die dig­ter Gai­rey­ah F­re­de­ricks by die ou­er leer­ders op­tree, as­ook die rap­per En­zo Wil­li­ams van P­rin­ce Al­bert en sy groep. F­re­de­ricks het be­kend ge­word vir haar dig­bun­del

Kaaps is Hol­lands. Sy is ’n stu­dent van die be­faam­de Di­a­na Fer­rus.

Vol­gens die Lees­fees-ko­mi­tee is die be­trok­ken­heid van die jeug van die dorp en om­ge­wing een van die be­lang­rik­ste fa­set­te van die se­wen­de Lees­fees op die mooi Ka­roo-dorp. “Om te stre­we deur­tel e es en skryf” is dan ook die te­ma van Kul­sen en Bruin­ders se aan­bie­ding Vry­dag­og­gend in die te­a­ter The S­ho­wroom.

Don­der­dag­mid­dag bied Ma­ris­ca Coet­zee van die Lee­s­la­bo­ra­to­ri­um aan die U­ni­ver­si­teit van S­tel­len­bosch vir on­der­wy­sers van die Ka­roo ’n ses­sie aan met prak­tie­se wen­ke oor hoe om leer­ders van pas­sie­we in ak­tie­we le­sers te ver­an­der.

Dit word aan­ge­bied in sa­me­wer­king met die Ho­ër­skool Zwart­berg.

An­ders skry­wers

An­der skry­wers wat van­jaar hier op­tree is De­on Mey­er, Bet­ti­na Wyn­gaard, Ni­col S­tas­sen, Ma­rin­da van Zyl, Lou­i­se Pun­tFou­ché, Ju­li­an Jan­sen, An­dré le Roux, Je­re­my Ve­a­rey, Ka­rin Cron­jé, Pe­tro­vna Me­te­lerk­amp, Mar­tin S­teyn, Jo Nel, Den­nis Cruy­wa­gen, To­ny U­ly­att, Gi­se­la U­ly­att, C­lin­ton du P­les­sis, Ar­chie S­wan­son, Jo­lyn P­hil­lips, Jo­han­nes de Vil­liers, Luk­ha­nyo en A­bi­gail Ca­la­ta, Chris Ma­rais en Ju­lie du Toit, met ou­d­ra­di­o­man Da­wid van Lill as hoof­ge­spreks­lei­er.

Mu­siek word ver­skaf deur Han­nes Coet­zee en die ghoe­ma­dig­ter Loit Sôls, en die or­kes­te Ha­t­chet­man en Or­wel­ling­ton.

An­der in­lig­ting

Om die on­der­wy­ser­ses­sie (R10 pp) by te woon, skryf aan: chris­tel­les­mit08@gmail. com

Vol­le­di­ge pro­gram en aan­lyn kaart­jie­ver­ko­pe: P­rin­ce Al­bert Lees­fees-App of www.prin­ce­al­bert­lees­fees.org

Ver­blyf: www.prin­ce­al­bert.org.za en www.prin­ce­al­ber­tac­comm.co.za

Be­soek P­rin­ce Al­bert Lees­fees op Fa­ce­book vir in­lig­ting en fo­to’s

Fo­to: Bar­ry Lam­precht.

I­man Boo­l­ey (11) ontspan met boe­ke in die Prins Al­bert-bi­bli­o­teek. Sy is een van die leer­ders wat uit­sien om deel van die na­week se Lees­fees te wees.

Si­mon Bruin­ders

An­zil Kul­sen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.