In­da­ba gee a­von­tuur-toe­ris­me nu­we tref­krag

Oudtshoorn Courant - - NUUS - TISHA S­TEYN

Die eer­ste in­da­ba oor a­von­tuur­toe­ris­me in die Tuin­roe­te wat Vry­dag 26 Ok­to­ber by Wil­der­ness Ho­tel ge­hou is, was ‘n reu­se­suk­ses.

Die in­da­ba is by­ge­woon deur so­wat

100 ei­e­naars en ver­teen­woor­di­gers van on­der­ne­mings wat a­von­tuur toe­ris­me er­va­rings in die Tuin­roe­te en Klein-Ka­roo aan­bied. Al­mal was oor­wel­di­gend ten guns­te van‘ n ver­teen­woor­di­gen­de or­ga­ni­sa­sie wat hul a­von­tuur­pro­duk­te ver­teen­woor­dig.

“Met die in­da­ba het ons ge­poog om al die on­der­ne­mings wat a­von­tuur­toe­ris­me aan­bied te ver­e­nig so­dat hier­die vorm van toe­ris­me by na­si­o­na­le en in­ter­na­si­o­na­le skoue ver­teen­woor­dig kan word,” sê A­le­wi­jn Dip­pe­naar van T­hou­sand Sen­sa­ti­ons, wat die in­da­ba en eks­po saam met Bru­ce Jack­son van Du­ke Air en Mi­mi Fi­nes­to­ne van Go­jiPR ge­re­ël het. “Deur ver­e­nig op te tree, kan ons die Tuin­roe­te as die gewildste a­von­tuur-en toe­ris­me be­stem­ming in die wê­reld ve­s­tig.”

Die Tuin­roe­te, met sy prag­ti­ge na­tuur­skoon van die ber­ge en die see, bied ein­de­lo­se moont­lik­he­de vir a­von­tuur, en tans is daar reeds meer as 100 toe­ge­wy­de on­der­ne­mings wat a­von­tuur­ge­dre­we er­va­rings aan­bied.

A­von­tuur­toe­ris­me dra by tot die e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling van die Tuin­roe­te. “Die Tuin­roe­te kry el­ke maand tus­sen 60 en 70 nu­we ge­sin­ne by wat hier­heen ver­huis en hul­le ou­der­doms­groep stel ver­al be­lang in a­von­tuur­toe­ris­me,” het Paul Hoff­man van Sout­hern Ca­pe E­co­no­mic Part­ners­hips, een van se­we spre­kers ge­sê.

Chris Bo­tes van RIB A­den­tu­res in Knys­na het voor­ge­stel dat ‘n ver­e­ni­ging tot stand kom vir a­von­tuur­toe­ris­me in SuidA­fri­ka. “As ons be­hoor­lik ver­teen­woor­dig word, kan die Tuin­roe­te die nom­me­reen a­von­tuur­be­stem­ming in die wê­reld word,” het hy ge­sê.

Do­mi­ni­que de la Croix van In­te­gra­ted Mar­ke­ting stem saam. “Ons het ‘n ge­ïn­te­greer­de be­na­de­ring en ‘n sen­tra­le or­ga­ni­sa­sie en net­werk no­dig om na a­von­tuur-en­tre­pre­neurs om te sien.”

Vol­gens Dip­pe­naar het ‘n groot aan­tal be­sig­he­de wat a­von­tuur­toe­ris­me in die res van die land aan­bied ook aan­ge­dui dat hul­le ten guns­te van so ‘n ver­e­ni­ging is. “Die vol­gen­de stap is om die ver­e­ni­ging te re­gis­treer, sen­tra­le be­spre­kings­kan­to­re te skep en a­von­tuur­toe­ris­me by na­si­o­na­le en in­ter­na­si­o­na­le toe­ris­me­skoue te be­mark.”

Kon­tak A­le­wi­jn Dip­pe­naar by 082 457 5675 of dyn­dev@mweb.co.za vir meer in­lig­ting.

Fo­to: Tisha S­teyn

Spre­kers ty­dens die A­von­tuur­toe­ris­me in­da­ba by Wil­der­ness Ho­tel was van links: Chris Bo­tes, T­ho­mas N­go­ma­na, Niel Els, Bi­an­ca Bui­ten­dag, Paul Hoff­man, Ro­che S­choe­man en A­le­wi­jn Dip­pe­naar, wat die in­da­ba ge­re­ël het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.