Ou­mo­tor­skou 2019 be­kend­ge­stel

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die 23ste Ge­or­ge Ou­mo­tor­skou, wat op 9 en 10 Fe­bru­a­rie 2019 plaas­vind, is ver­le­de Vry­dag by die Pro­tea Ho­tel King Ge­or­ge be­kend­ge­stel.

Oak­hurst Ver­se­ke­rings­maat­skap­py on­der­steun die skou vir die der­de ag­ter­een­vol­gen­de jaar en die Ge­or­ge mu­ni­si­pa­li­teit het ook weer hul be­trok­ken­heid be­ves­tig.

Vol­gens die or­ga­ni­seer­ders sal die fo­kus by die hoof­a­re­na van 2019 se skou op skaars en ek­so­tie­se mo­tors val. Een so ‘n mo­tor is dr. Wal­do S­cri­ban­te se 1971 Porsche 914 waar­van slegs se­we ver­vaar­dig is.

“Ons wil die klem laat val op eks­klu­sie­we mo­tors wat ‘n be­son­de­re sta­tus aan die Ou­mo­tor­skou kan ver­leen. E­nig­ie­mand kan ‘n mo­tor be­sit, maar hier­die mo­tors is nie al­mal be­sko­re nie, want dit is nie te koop nie,” het ds. Ja­pie Bey­ers, lid van die be­stuurs­ko­mi­tee ge­sê.

Nu­we ter­rein van­af 2020

Die 2019 Ge­or­ge Ou­mo­tor­skou vind vir die laas­te keer op die ter­rein van PW Bo­tha Kol­le­ge in York­straat plaas. Die eer­ste Ge­or­ge Ou­mo­tor­skou het in 1997 op Paul Fick se plaas Black­wood na­by Vic­to­ri­a­baai plaas­ge­vind. Die vol­gen­de jaar het dit na die Ge­or­ge Perd­ry­klub ver­skuif, van­waar dit in 2001 na PW Bo­tha Kol­le­ge ver­skuif het. Van­af 2020 skuif dit te­rug na G­len­wood­weg - die keer na G­len­wood Hou­se S­chool waar die ry­klub langs­aan vol­doen­de par­ke­ring vir die pu­bliek kan ver­skaf.

Ve­te­raan­toer

Die Ve­te­raan­toer, wat die Ge­or­ge Ou­mo­tor­skou voor­af­gaan, vind op Vry­dag 8 Fe­bru­a­rie plaas. “Ons ver­trek van­jaar van­af Klaar­stroom en ry deur Oudts­hoorn,” sê P­hi­lip Kuschke, wat die Ve­te­raan­toer re­ël. “Ons ver­wag dat so­wat 20 voer­tuie sal deel­neem. Daar is on­der meer twee of drie een­si­lin­der mo­tors wat voor 1905 ver­vaar­dig is en dus goed in­pas by die hoof­fo­kus van die skou.” Slegs voer­tuie wat voor 1975 ver­vaar­dig en wat voor­af ge­re­gis­treer is, mag by die skou uit­ge­stal word. Re­gis­tra­sie het reeds ge­o­pen en kan ge­doen word op die web­blad www. scocc.co.za

Kon­tak Klaus Oel­l­rich by 076 764 0897 vir meer in­lig­ting hier­oor en e­ni­ge an­der al­ge­me­ne in­lig­ting oor die skou.

Voor­ne­men­de stal­le­tjie­hou­ers kan ‘n aan­soek­vorm op die web­blad af­laai, of Mi­ke van der S­teen by 083 280 3653 vir meer in­lig­ting kon­tak.

Fo­to: Tisha Steyn

Ds. Ja­pie Bey­ers, lid van die be­stuurs­ko­mi­tee, ty­dens die be­kend­stel­ling van die Ge­or­ge Ou­mo­tor­skou ver­le­de week.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.