Jy hoef nie ’n slag­of­fer te bly nie

Oudtshoorn Courant - - NEWS - TISHA STEYN

So­wat een uit el­ke vyf vroue wat deur Fam­sa Ka­roo se slag­of­fer­by­stand­pro­gram in die Gro­ter Oudts­hoorn-ge­bied by­ge­staan word, is die slag­of­fer van ver­krag­ting.

Dié skok­sy­fer kor­re­leer met na­si­o­na­le sy­fers dat so­wat 20% van vroue in die pro­vin­sie on­der­werp word aan ver­krag­ting. “Dit is moont­lik dat daar ‘n ver­band is tus­sen die toe­na­me in ver­krag­tings en die hui­di­ge so­sio-e­ko­no­mie­se kli­maat, ver­al ten op­sig­te van ar­moe­de en mid­del­af­hank­lik­heid,” sê Fran­zu Ba­den­horst, hoof- uit­voe­ren­de be­amp­te by Fam­sa Ka­roo. “Dit is ook moont­lik dat ons die toe­na­me in die voor­val­le nou op­let om­dat die by­stands­pro­gram die slag­of­fers die vry­moe­dig­heid gee om na vo­re te kom.”

Ver­krag­ting, soos ge­sins­ge­weld en boe­lie, vorm deel van ge­slags­ge­ba­seer­de ge­weld. “Vol­gens ‘n op­na­me in die Wes-Kaap het so­wat 45% van die vroue wat deel­ge­neem het, ge­slags­ge­ba­seer­de ge­weld er­vaar. Al­te­saam 76% van mans wat in Gau­teng aan ‘n op­na­me deel­ge­neem het, het er­ken dat hul­le al hier­aan skul­dig was.”

Ge­slags­ge­ba­seer­de ge­weld is ‘n daad wat tot fi­sie­se, sek­su­e­le of siel­kun­di­ge ska­de kan lei. Ge­slags­ge­ba­seer­de ge­weld is dik­wels ge­weld bin­ne ‘n ge­sin en kan fi­sies of ver­baal wees.

Vol­gens Ba­den­horst sluit ge­slags­ge­ba­seer­de ge­weld die vol­gen­de in:

Ge­weld teen vroue en dog­ters, maar ook mans en seuns so­wel as ge­weld teen les­bie­se, gay, bi­sek­su­e­le, trans­gen­der en of in­ter­sek­su­e­le per­so­ne

Ge­weld teen ‘n in­tie­me maat bin­ne ‘n ver­hou­ding of hu­we­lik

Ver­krag­ting, sek­su­e­le mis­han­de­ling en sek­su­e­le teis­te­ring

Han­del­dryf in vroue en kin­ders, as­ook ge­dwon­ge pros­ti­tu­sie, uit­bui­ting, kin­der­ver­waar­lo­sing of –moord

Be­krui­pe­ry (stal­king) wat plaas­vind wan­neer ie­mand doel­be­wus ge­volg, dop­ge­hou of ge­teis­ter word

Fam­sa pro­beer met in­lig­ting­ses­sies voor­kom dat ge­slags­ge­ba­seer­de ge­weld ge­beur en toe­neem. “In­lig­ting be­mag­tig men­se wat in so ‘n si­tu­a­sie vas­ge­vang is. Maar ‘n mens hoef nie ‘n slag­of­fer te bly nie - daar is hulp,” sê Ba­den­horst.

Fam­sa help slag­of­fers deur on­der­steu­nings­diens­te, be­ra­ding of ver­wy­sing na siel­kun­di­ges en on­der­steu­nings­groe­pe, en staan hul­le by in die hof wan­neer hul­le aan­soek doen vir ‘n be­sker­mings­be­vel (in­ter­dik), en ver­skaf sorg­pak­kies aan hier­die kli­ën­te. Hul­le staan ook mans en be­weer­de oor­tre­ders by om hul ge­drag te help ver­an­der.

Kon­tak Fam­sa Ka­roo by 044 272 7020, fam­sa­ka­roo@tel­kom­sa.net of by Kerk­straat 57, Oudts­hoorn.

Fo­to: Tisha Steyn

Fran­zu Ba­den­horst, hoof- uit­voe­ren­de be­amp­te by Fam­sa Ka­roo.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.