Sit daai boe­lie op sy plek

Oudtshoorn Courant - - NEWS - TISHA STEYN

Al meer skool­kin­ders word die slag­of­fers van boe­lies. Na­vor­sing in 49 lan­de het ge­toon dat Suid-A­fri­kaan­se skool­kin­ders meer as in e­nig­een van hier­die lan­de ge­boe­lie word, en in la­er­sko­le word tot 44% la­er­skool­kin­ders el­ke week ge­boe­lie.

Wat is ‘n boe­lie?

Boe­lies kan seuns of mei­sies wees wat an­der kin­ders moeds­wil­lig tei­ken met die doel om hul­le fi­sies seer te maak, te ver­ne­der en min­der­waar­dig te laat voel.

Boe­lies knou an­der af wat an­ders as hy/sy is, soos ie­mand van ‘n an­der ge­slag, ras of kul­tuur, of ie­mand wat fi­sies ge­stremd is, ‘n bril dra of dalk bie­tjie oor­ge­wig is.

Kin­ders wat k­lein en ten­ge­rig is of skaam en on­se­ker van hul­self is en hul­le nie teen­sit nie, kan ook tei­kens van boe­lies word.

Soms knou die boe­lies ie­mand af op wie hul­le ja­loers is, soos wan­neer die slag­of­fer, an­ders as die boe­lie, slim, ge­wild en suk­ses­vol is.

Hoe tree ‘n boe­lie

op?

Boe­lies kan hul skool­maats di­rek af­knou – deur hul­le fi­sies aan te rand soos slaan, skop en ha­re trek met die doel om te be­seer en dit kan selfs so­ver as sek­su­e­le teis­te­ring strek waar die slag­of­fer be­tas word of sek­su­eel aan­ge­rand word. Hul­le kan ie­mand eg­ter ook e­mo­si­o­neel met woor­de seer­maak deur hul­le te be­le­dig en te ver­klei­neer.

Met mo­der­ne teg­no­lo­gie kom ku­be­raf­knou­e­ry ook toe­ne­mend voor deur slag­of­fers op sel­fo­ne en so­si­a­le me­dia te be­le­dig of on­waar in­lig­ting oor hul­le te ver­sprei.

Boe­lies kan ook hul slag­of­fers in­di­rek af­knou – deur ge­ba­re te maak wat fi­sie­se mis­han­de­ling of sek­su­e­le teis­te­ring uit­beeld. Slag­of­fers van boe­lies word soms ook van ak­ti­wi­tei­te uit­ge­sluit en die boe­lie por an­der kin­ders aan om die slag­of­fer te i­so­leer. Dik­wels word die slag­of­fer uit­ge­buit deur­dat die boe­lie by­voor­beeld kos of sak­geld weg­vat.

Hoe stop jy ‘n boe­lie?

Moe­nie re­a­geer nie. As jy die boe­lie ig­no­reer – hoe moei­lik dit ook al is – gee hy/ sy op;

Moe­nie te­rug­ba­klei nie, want die boe­lie soek ‘n re­de om jou seer te maak;

Be­hou die be­wy­se, soos wan­neer hy/ sy iets oor jou op ‘n sel­foon of Fa­ce­book ver­sprei;

Blok­keer hom/haar op jou sel­foon Fa­ce­book;

Meld dit on­mid­del­lik by die skool­hoof aan en in­dien daar niks ge­doen word nie kan die on­der­wys­de­par­te­ment se vei­li­ge sko­le pro­jek ge­na­der word.

Met be­soe­ke van leer­ders aan die Oudts­hoorn Cou­rant is dit dui­de­lik dat kin­ders by ‘n he­le aan­tal sko­le on­der boe­lies deur­loop. Wat kom­mer­wek­kend is, is dat dit blyk dat daar in som­mi­ge ge­val­le nie teen die boe­lies op­ge­tree word nie en dat die slag­of­fer ver­der aan boe­lies uit­ge­le­wer word as dit aan die lig kom dat hul­le ge­kla het. In ant­woord op ‘n na­vraag aan die WKOD het hul­le woord­voer­der, Bron­agh Ham­mond, ge­sê ou­ers van slag­of­fers moet on­mid­del­lik met die dis­triks­kan­toor op Oudts­hoorn kon­tak maak as klag­tes oor boe­lie-voor­val­le nie na wen­se deur die skool aan­ge­spreek word nie.

Fam­sa Ka­roo kan ook vir on­der­steu­ning ge­na­der word. Kon­tak hul­le by 044 272 7020 of be­soek die kan­toor by Kerk­straat 57, Oudts­hoorn.

Fo­to­kre­diet: Get­ty I­ma­ges fstop 123

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.