Nog dra­ma in Mon­ta­na-be­drog­saak

Oudtshoorn Courant - - NEWS - GARNETT WICOMB

Die regs­ver­teen­woor­di­ger van die voor­ma­li­ge ont­vangs­da­me van Mon­ta­na gas­te­huis op S­choe­mans­hoek wat van be­drog en al­ter­na­tie­we­lik dief­stal van der­dui­sen­de ran­de aan­ge­kla word, ont­trek wat die saak nou nog ver­der sal uit­rek.

Jo­han Wag­ner wat Em­me­ren­thia Wey­gandt (33), ver­teen­woor­dig het, het na die ge­tui­e­nis van twee ver­teen­woor­di­gers van Ab­sa en die sel­foon­maat­skap­py, MTN, die hof mee­ge­deel dat hy hom ont­trek. Wag­ner het as haar regs­ver­teen­woor­di­ger op­ge­tree na­dat ‘n vo­ri­ge een, Wer­ner Jan­se van Rens­burg, hom ook aan die saak ont­trek het.

Wag­ner het nie re­des ver­skaf nie en die hof mee­ge­deel dat in­dien dit la­ter ver­lang word, hy be­reid sal wees om dit op skrif te stel.

Wey­gandt staan te­reg op drie aan­klag­te van be­drog, al­ter­na­tie­we­lik dief­stal, van R557 707.15 van Wolf­gang Beitz, ei­e­naar van Mon­ta­na gas­te­huis.

Vol­gens die eer­ste klag word sy daar­van aan­ge­kla dat sy tus­sen 2013 en 2015 be­ta­lings aan diens­ver­skaf­fers ge­maak het ter­wyl die be­ta­lings eint­lik in haar eie bank­re­ke­nings ge­maak is. In die twee­de aan­klag word sy daar­van aan­ge­kla dat sy in Au­gus­tus 2015 be­drae van on­der­skei­de­lik R30 000 en R80 000 aan ‘n be­leg­gings­re­ke­ning be­taal het ter­wyl die geld in­der­daad in die per­soon­li­ke re­ke­ning van ene Brad­ley Ti­tus in­be­taal is.

Der­dens word sy daar­van aan­ge­kla dat sy op 28 Au­gus­tus 2015 ‘n be­drag van R40 000 as ‘n do­na­sie oor­be­taal het in ‘n FNB re­ke­ning, ter­wyl die geld in­der­daad in die per­soon­li­ke re­ke­ning van ’n kol­le­ga, Alf­red M­sut­hu, in­be­taal is son­der sy me­de­we­te en dit ook nie ‘n do­na­sie was nie.

Sy pleit on­skul­dig op al drie aan­klag­te. Wag­ner het hom na die kruis­on­der­vra­ging van twee amp­te­na­re van on­der­skei­de­lik Ab­sa en die sel­foon­maat­skap­py MTN, Ju­wai­riyy­ah Da­y­ai, ‘n kon­sul­tant, en T­re­vor Sikhwa­ri, ‘n wets­toe­pas­sings­op­sie­ner, aan die saak ont­trek.

Da­y­ai het ge­tuig dat die bank nie oor re­kords be­skik ten op­sig­te van wie gel­de oor­plaas in die bank­re­ke­nings van an­de­re nie.

Vol­gens Wag­ner is daar ook geen be­wy­se dat die be­skul­dig­de geld van die gas­te­huis in haar eie re­ke­ning oor­be­taal het nie

Wey­gandt het na die ont­trek­king van Wag­ner op ‘n vraag van die hof aan­ge­dui dat sy om regs­hulp aan­soek wil doen.

Die ont­trek­king van Wag­ner sal die ver­hoor waar­skyn­lik ver­der ver­traag deur­dat hof­stuk­ke nou aan ‘n nu­we regs­ver­teen­woor­di­ger voor­ge­lê moet word.

Die saak dien voor streek­land­dros L.A. Wil­kens en is uit­ge­stel vir ‘n regs­hulp­pro­ku­reur om op re­kord te kom en daar­na vir ‘n da­tum om met die ver­hoor voort te gaan.

Adv Mi­chel­le Wey­ers is die aan­kla­er in die saak.

Twee van die vrag­te voer wat in die Klein-Ka­roo af­ge­le­wer is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.