Ruim sken­kings van geld en voer help boe­re

Oudtshoorn Courant - - NEWS - TISHA S­TEYN

Tien vrag­te voer uit die Kou­e­bok­ke­veld so­wat 45 km van­af Ce­res is die af­ge­lo­pe week in die Klein-Ka­roo af­ge­laai. ‘n Ruim geld­sken­king maak dit moont­lik om die voer hier­heen te bring. Hei­ni du Toit, boer en lid van die Kou­e­bok­ke­veld-land­bou­ver­e­ni­ging, ko­ör­di­neer die sken­kings en ver­voer van die voer na die Klein-Ka­roo.

“Die he­le ge­meen­skap van die Kou­e­bok­ke­veld het so­wat ‘n maand ge­le­de vir ‘n dank­diens by­me­kaar ge­kom om dan­kie te sê vir van­jaar se won­der­li­ke oes­te,” sê Du Toit. “Ons is ver­le­de jaar deur die droog­te ge­knou en het min­der vrug­te, groen­te en graan pro­du­seer, maar van­jaar was ons ge­se­ën met baie re­ën. Ons het be­sluit om uit dank­baar­heid voer te skenk aan boe­re el­ders waar die droog­te nog nie ge­breek is nie.”

Vol­gens Du Toit het agt boe­re van die Kou­e­bok­ke­veld elk 100 ron­de ba­le ge­skenk. “Ons het die af­ge­lo­pe week (se­dert ver­le­de Maan­dag) reeds 10 vrag­te voer in die K­leinKa­roo laat af­le­wer, en daar is nog ge­noeg ba­le vir nog 10 vrag­te.”

Ver­skeie ver­voer­be­sig­he­de, wat on­der an­de­re SA Lo­gis­ti­cs en MBL Ver­voer, wat ook an­der ver­voer­maat­skap­pye soos DNA Trucking en Tromp Trans­port ko­ör­di­neer, kar­wei die voer teen ‘n ge­sub­si­di­eer­de prys na die Klein-Ka­roo.

“Ons het ‘n ruim sken­king van ‘n a­no­nie­me bron ont­vang, wat dit vir ons moont­lik maak om ‘n deel van die ver­voer­kos­te te be­taal,” sê Laub­scher Coet­zee, A­gri Klein Ka­roo se ver­teen­woor­di­ger by A­gri Wes-Kaap. Die nu­we sken­king is ‘n goeie aan­vul­ling van die R25 000 van Dry­land E­vents Ma­na­ge­ment wat twee we­ke ge­le­de ont­vang is.

Vol­gens Coet­zee is die 10 vrag­te voer wat reeds ont­vang is, ver­sprei na boe­re van Ca­litz­dorp, Vol­moed, He­rold en De Rust. “Die boe­re wat voer ont­vang het, is baie in hul skik met die kwa­li­teit daar­van.”

Du Toit is die Kou­e­bok­ke­veld Land­bou­ver­e­ni­ging se ver­teen­woor­di­ger by A­gri Wes-Kaap, en vol­gens hom werk hy nou saam met laas­ge­noem­de om vas te stel waar die groot­ste nood tans be­staan. Voer is ook aan boe­re by Laings­burg in die Sen­traal Ka­roo en Van­rhyns­dorp, oos van V­re­den­dal ge­skenk.

Klein Ka­roo A­gri het ‘n droog­teramp­fonds ge­skep waar­in gel­de­li­ke sken­kings in­be­taal word. Kon­tak He­len But­ler by A­gri Klein Ka­roo by 044 279 1425 of 082 443 6320, of Laub­scher Coet­zee by 082 898 5941 vir meer in­lig­ting oor dié fonds.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.