Nu­van­ce -meer as net groen­te­saad

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Klein Ka­roo Saad Be­mar­king (K2 Saad) staan van­dag be­kend as die “al­les-in-een saad­ver­skaf­fer” en het tot ‘n toon­aan­ge­wen­de on­af­hank­li­ke A­fri­ka-saad­maat­skap­py ont­wik­kel wat ‘n wye ver­skei­den­heid ge­hal­te saad aan pro­du­sen­te oor die vas­te­land bied. K2 Saad se hui­di­ge fo­kus is hoof­saak­lik op die SuidA­fri­kaan­se en SAOG-ge­bie­de met be­dry­wig­he­de in SuidA­fri­ka, Zam­bië en Zim­bab­we. Deur sy ei­e­naars, Zaad Hol­dings, wat ook be­lan­ge in ver­skeie in­ter­na­si­o­na­le saad­maat­skap­pye het (in meer as 60 lan­de), is K2 Saad wê­reld­wyd goed ver­bind.

Aan­ge­sien ons voort­du­rend daar­na streef om die be­sig­heid te be­vor­der, is ons trots om u be­kend te stel aan Nu­van­ce (Edms) Bpk. Nu­van­ce is ‘n vol­fi­li­aal van K2 Saad en be­oog om sy kli­ën­te die nuut­ste vor­de­ring in die be­dryf te bring. Nu­van­ce sal ‘n dui­de­li­ke fo­kus op die ver­skaf­fing van hoë ge­hal­te groen­te­saad, pro­fes­si­o­ne­le diens­te en on­der­steu­ning aan pro­du­sen­te hê tot voor­deel van ons hui­di­ge en toe­koms­ti­ge kli­ën­te. Nu­van­ce is ge­se­ënd met kun­di­ge werk­ne­mers met ‘n pas­sie vir wat hul­le doen - “trots van A­fri­ka vir A­fri­ka”.

We­der­syds voor­de­li­ge ver­hou­dings met ons be­lang­heb­ben­des is nood­saak­lik vir ons be­staan. Vas­te ver­hou­dings met ons ver­skaf­fers bied Nu­van­ce ook die ge­leent­heid om ons kli­ën­te ‘n om­vat­ten­de pro­duk­reeks te bied. Nu­van­ce sal die e­nig­ste ver­sprei­der van groen­te­saad van Be­jo Za­den, De Groot en Slot en se­ke­re Se­mi­nis-va­ri­ë­tei­te in Suid-A­fri­ka en ge­se­lek­teer­de ge­bie­de wees. Met Nu­van­ce se saad- en diens­aan­bod wil ons graag by­dra tot die vol­hou­baar­heid van ons kli­ën­te, wat weer ‘n in­te­gra­le rol in voed­sel­se­ku­ri­teit speel.

Met ‘n groei­en­de wê­reld­be­vol­king raak die be­hoef­te aan voed­sel al hoe gro­ter. As ‘n ver­skaf­fer van in­set­te in die voed­sel­pro­duk­sie­sek­tor, glo ons dat dit ‘n op­win­den­de sek­tor is, met e­nor­me ge­leent­he­de vir ons en ons kli­ën­te. By Nu­van­ce be­lê ons voort­du­rend in na­vor­sing om op hoog­te te bly met die nuut­ste ten­den­se en uit­da­gings om so­doen­de re­le­vant en me­de­din­gend te bly. Om dit te be­reik, het ons on­langs proe­we be­gin in ons nu­we kweek­huis­kom­pleks van 5 000m2. Hier­die mo­der­ne fa­si­li­teit (saam met ‘n proef­plaas na­by B­rits) stel ons in staat om nu­we va­ri­ë­tei­te te i­den­ti­fi­seer en voort­du­rend in te stel en te ver­se­ker dat ons re­le­vant bly deur die bes­te moont­li­ke groen­te­soor­te aan u - ons kli­ën­te - te bied.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.