Klein Ka­roo Groep vaar goed ten spy­te van uit­da­gings

Oudtshoorn Courant - - NEWS - TISHA STEYN

Klein Ka­roo (Edms.)

Bpk. en sy drie fi­li­aal­maat­skap­pye Klein Ka­roo Saad­pro­duk­sie (KKSP), Klein Ka­roo In­ter­na­ti­o­nal (KKI) en Klein Ka­roo A­gri (KKA) het die jaar op ‘n hoë noot af­ge­sluit.

“Die Klein Ka­roo Groep se om­set het met 0,8% van R1 579 mil­jard tot R1 591 mil­jard ge­styg,” het Jo­han S­choe­man, hoof­uit­voe­ren­de be­amp­te van Klein Ka­roo (Edms.) Bpk. ty­dens die Klein Ka­roo Groep se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring be­kend ge­maak. Die net­to wins na be­las­ting toe­skryf­baar aan aan­deel­hou­ers het R58,6 mil­joen be­loop.

Die fi­li­aal­maat­skap­pye het on­der uit­da­gen­de om­stan­dig­he­de goed pres­teer.

“Klein Ka­roo Saad­pro­duk­sie het weer ‘n re­kord­jaar be­leef en die hoog­ste om­set nog be­haal,” het Da­vid Ma­lan, be­stu­ren­de di­rek­teur van KKSP ge­sê. Dit ten spy­te van die droog­te, die swak R/$-wis­sel­koers en po­li­tie­ke on­rus in Noord-A­fri­ka en die Mid­de-Oos­te, wat saad­aan­ko­pe ge­striem het. Die droog­te het daar­toe ge­lei dat die op­per­vlak­te on­der saad­pro­duk­sie ‘n laag­te­punt be­reik het.

KKSP se om­set het tot ‘n re­kord van R292 mil­joen ge­styg. Dit is 6% be­ter as die vo­ri­ge jaar en 15% be­ter as die be­gro­ting. Die bru­to wins uit be­dryfs­ak­ti­wi­tei­te is 23% be­ter as die vo­ri­ge jaar. Die net­to wins voor be­las­ting het met 2,6% ge­krimp, maar dit was steeds 58% be­ter as die be­gro­te net­to wins, aan­ge­sien die klei­ner op­per­vlak­te reeds in die be­gro­ting in ag ge­neem is. Uit­be­ta­ling aan pro­du­sen­te was as ge­volg van die klei­ner op­per­vlak­te en die droog­te 24% la­er as ver­le­de jaar.

“Klein Ka­roo A­gri het ‘n baie uit­da­gen­de fi­nan­si­ë­le jaar ag­ter die rug, maar KKA het ten spy­te van moei­li­ke om­stan­dig­he­de bo ver­wag­ting goed pres­teer,” het Ter­blan­che du P­les­sis, be­stu­ren­de di­rek­teur van KKA ge­sê. KKA het 2018 af­ge­sluit met ‘n om­set­sy­fer van R594 mil­joen (2017: R557 mil­joen), (2016: R476 mil­joen).

Klein Ka­roo In­ter­na­ti­o­nal (KKI) se om­set het R710 mil­joen be­loop en die net­to wins na be­las­ting toe­skryf­baar aan aan­deel­hou­ers was R23,2 mil­joen. “Die be­skik­ba­re slag­vol­struis­ge­tal­le het vir die so­veel­ste op­een­vol­gen­de jaar weer­eens ‘n da­ling ge­toon,” het S­choe­man, wat ook uit­voe­ren­de be­amp­te van KKI is, ge­sê.

“Die be­dryf en pro­du­sen­te sal op ‘n ver­ant­woor­de­li­ke wy­se moet toe­sien dat die sty­ging in hier­die ge­tal­le bin­ne han­teer­ba­re vlak­ke bly ten ein­de te voor­kom dat voor­raad­vlak­ke te vin­nig styg en pry­se ne­ga­tief be­ïn­vloed.” Daar is ‘n op­flik­ke­ring in die leer­mark, en die ve­re­mark doen uit­ste­kend.

Weens A­vi­an In­flu­en­za (AI) kon geen vars vol­struis­vleis in 2018 uit­ge­voer word nie, en se­dert ‘n re­si­du-kri­sis in Maart kon ook geen gaar vleis uit­ge­voer word nie. Dit be­hoort teen mid­del-De­sem­ber be­kend te wees of vol­struis­vleis weer na Eu­ro­pe­se U­nie-lan­de uit­ge­voer mag word.

Die be­oog­de een­wor­dings­pro­ses tus­sen KKI en Mos­strich, waar­mee in Ja­nu­a­rie van­jaar be­gin is, is tans by die me­de­din­gings­kom­mis­sie. Die uit­slag be­hoort ook teen mid­del-De­sem­ber be­kend te wees. Fran­cois de Wet, voor­heen uit­voe­ren­de be­amp­te by Mos­strich, is aan­ge­wys as die uit­voe­ren­de be­amp­te van die nu­we maat­skap­py Ca­peKa­roo In­ter­na­ti­o­nal (CKI), in­dien die me­de­din­gings­kom­mis­sie die sa­me­smel­ting toe­laat.

Tisha Steyn Fo­to’s:

Van links is Jo­han­nes Del­port (voor­sit­ter van Klein Ka­roo Groep se di­rek­sie), gas­spre­ker prof. El­mien du P­les­sis van Noord­wes U­ni­ver­si­teit en Jo­han S­choe­man (hoof- uit­voe­ren­de be­stuur­der Klein Ka­roo (Edms) Bpk).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.