Bur­ge­mees­ter­gholf­dag ge­ne­reeer R109 000

Oudtshoorn Courant - - SPORT - WYNDHAM EWERTS

Die jaar­lik­se Bur­ge­mees­ters-gholf­dag is Sa­ter­dag deur Frans Coet­zee en La­wren­ce Boer met ’n tel­ling van 85 ge­wen.

Al­bei gholf­spe­lers het van P­let­ten­berg­baai ge­reis om aan dié ge­wil­de gholf­dag deel te neem en het elk­een met ’n hal­we lam ter waar­de van R1 400 weg­ge­stap.

In die twee­de plek was Ja­co­bus Ar­ries en Pa­trick Wa­ge­naar met 79 pun­te, ge­volg deur John Brui­ners en Mel­vin Ha­rold wat in die der­de plek met 78 pun­te ge­ëin­dig het.

Die lang­ste dryf vir mans was deur Pie­ter du P­les­sis op die ses­de put­jie, en vir da­mes deur Chloè Mal­gas-Kel­pin.

Dit was die twee­de jaar wat die Bur­ge­mees­ters-gholf­dag aan­ge­bied is.

Van­jaar het 92 spe­lers deel­ge­neem en die in­skry­wings­fooi was R180 per per­soon wat ’n heer­li­ke braai­e­te in­ge­sluit het.

Die doel van hier­die i­ni­si­a­tief was om die mu­ni­si­pa­le beurs­fonds ’n hup­stoot te gee wat min­der­be­voor­reg­te jong­men­se van Oudts­hoorn, Dys­sels­dorp en De Rust in staat sal stel om ver­der aan ter­si­ê­re in­rig­tings te kan stu­deer.

Vol­gens Co­lan Syl­ves­ter, bur­ge­mees­ter van die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit, was die gholf­dag baie suk­ses­vol en het hul­le R109 000 in­ge­sa­mel. “Daar is net een ma­nier hoe ‘n dorp nog ver­der kan ont­wik­kel, en dit is om die ge­let­terd­heids­vlak­ke van die jeug te ver­hoog.

“Ons al­mal het dro­me, maar nie al­mal het die hulp­bron­ne om dit te ver­we­sen­lik nie. Na­mens die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit wil ek die Oudts­hoorn-gholf­klub, ons bor­ge en die spe­lers wat in­ge­skryf het hart­lik be­dank.

“Dit is te dan­ke aan jul­le dat ons ‘n hel­pen­de hand na die ge­meen­skap kan uit­reik.”

Paul S­troe­bel, Oudts­hoorn-gholf­klub se kap­tein, het ty­dens sy spreek­beurt ook daar­op ge­dui dat die gholf­baan on­danks die droog­te in ‘n uit­ste­ken­de toe­stand was.

“Tans ge­bruik ons ge­sui­wer­de ri­ool­wa­ter om die gras­per­ke nat te lei teen ‘n baie lae ta­rief, en in hier­die ver­band wil ek ook na­mens die Oudts­hoorn-gholf­klub die mu­ni­si­pa­le raad be­dank vir hier­die ver­gun­ning.”

Syl­ves­ter het ook ty­dens hier­die ge­leent­heid e­re­lid­maat­skap van die Oudts­hoorn­gholf­klub ont­vang.

Fo­to: E­be­ne­zer Ti­tus Fo­to: Wyndham Ewerts

Co­lin Syl­ves­ter, bur­ge­mees­ter van Oudts­hoorn, slaan die eer­ste bal van die dag. Paul S­troe­bel, klub­kap­tein van Oudts­hoorn-gholf­klub, wens Co­lan Syl­ves­ter (bur­ge­mees­ter) ge­luk met sy e­re­lid­maat­skap.

Fo­to’s: Wyndham Ewerts

Die wen­ners van die Bur­ge­mees­ters-gholf­dag is van links: Hen­drik Lui­ters (raads­lid), Mar­chel­lis T­hey­se (raads­lid), Frans Coet­zee (wen­ner), Co­lan Syl­ves­ter (bur­ge­mees­ter), La­wren­ce Boer (wen­ner) en Paul S­troe­bel (Oudts­hoorn-gholf­klub).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.