Huis T­ri­omf sluit dalk

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HANNES VISSER

Daar het hier­die week ‘n nood­kreet om drin­gen­de hulp vir Huis T­ri­omf uit­ge­gaan. Dié e­nig­ste kin­der­huis vir seuns in die Tuin­roe­te en K­lein-Ka­roo staar slui­ting in die ge­sig om­dat daar een­vou­dig nie meer ge­noeg geld is nie.

Die be­stuurs­raad van huis T­ri­omf het Maan­dag ‘n be­roep op die me­dia ge­doen om in­wo­ners be­wus te maak van die nood by Huis T­ri­omf.

“Ons huis­ves tans 30 seuns van oor die streek van so ver as P­let­ten­berg­baai en Ri­vers­dal, maar as ons nie drin­gend hulp kry nie sal die staat van­af Ja­nu­a­rie vir hul­le ‘n an­der heen­ko­me moet vind,” het Al­lie Kil­li­an, voor­sit­ter van die raad ge­sê.

Vol­gens Kil­li­an hou die sub­si­die wat Huis T­ri­omf van die staat ont­vang glad nie tred met die uit­ga­wes nie. Die raad het daar­in ge­slaag om die af­ge­lo­pe aan­tal ja­re ‘n re­ser­we­fonds op te bou, maar vol­gens Kil­li­an is daar­die fonds haas uit­ge­put. Die seuns wat in Huis T­ri­omf ge­huis­ves word is deur die kin­der­hof daar ge­plaas om­dat hul­le huis­li­ke om­stan­dig­he­de so hag­lik is dat hul­le nie daar kan bly nie.

“Hier het hul­le ‘n vei­li­ge ha­we, ons sorg dat hul­le by die skool kom, e­tes ont­vang en 24 uur per dag toe­sig het, maar dit kos al­les baie meer as wat ons kan be­kos­tig,” sê Kil­li­an.

Hy noem by­voor­beeld dat die seuns slegs twee keer per week vleis kry om te eet en van luuks­he­de soos kle­re en per­soon­li­ke toi­let­wa­re vir die seuns wat wis­sel van se­we tot 18 jaar oud, is daar geen spra­ke nie.

Die ge­bou be­hoort aan die mu­ni­si­pa­li­teit, maar aan­ge­sien daar geen huur ge­vra word nie, is die be­stuur ver­ant­woor­de­lik vir al­le on­der­houds­kos­te. In re­ak­sie op ‘n na­vraag oor die hui­di­ge si­tu­a­sie het die mu­ni­si­pa­le woord­voer­der, N­to­be­ko Mang­q­weng­q­we, ge­sê Huis T­ri­omf be­taal nie vir vul­lis­ver­wy­de­ring en ri­ool­diens­te nie en daar word 10% af­slag op hul­le krag­re­ke­ning ge­gee. Hy het ook ge­sê dat die stads­raad vir raads­lid Ge­or­ge Ker­sop, wat op die por­te­feul­je vir fi­nan­sies dien, op­drag ge­gee het om bin­ne goed­ge­keur­de voor­skrif­te die maan­de­lik­se am­pe­re-hef­fing van R1 612 te ver­min­der.

Aan­ge­sien die kin­der­huis seuns van oor die streek huis­ves gaan die Oudts­hoorn Cou­rant ook ‘n na­vraag aan die Gar­den Rou­te­dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit rig om vas te stel of hul­le be­wus is van die nood­si­tu­a­sie by Huis T­ri­omf.

Daar is ver­skeie ma­nie­re waar­op in­wo­ners en be­sig­he­de die kin­der­huis kan by­staan, maar die erns­tig­ste nood tans is ‘n te­kort aan fi­nan­sies.

“As net 200 men­se en be­sig­he­de elk­een slegs R100 per maand be­wil­lig is dit klaar R20 000 wat tans ons te­kort is,” sê Kil­li­an.

‘n An­der op­sie is dat men­se ‘n seun “aan­neem” en dan ver­ant­woor­de­lik­heid neem vir uit­ga­wes soos skool­kle­re, Kers- en ver­jaars­dag­ge­sken­ke en dalk per­soon­li­ke be­no­dig­he­de soos toi­let­wa­re.

“Son­der in­gry­ping van ons dorp se men­se gaan hier­die seuns waar­skyn­lik na Kers­fees geen heen­ko­me hê nie,” sê Kil­li­an.

Iro­nies ge­noeg het ‘n groot groep men­se wat raads­le­de, lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sies en die mu­nis­pa­li­teit in­sluit, twee jaar ge­le­de op huis T­ri­omf toe­ge­sak om hul­le 67 mi­nu­te vir Man­de­la op vi­deo vas te vang, maar oor die lang­ter­myn het min aan die werk­li­ke nood ver­an­der.

In­wo­ners en on­der­ne­mings wat be­reid is om tot Huis T­ri­omf by te dra kan die vol­gen­de tjek­re­ke­ning ge­bruik:

Naam: ACVV Huis T­ri­omf C­hild Ca­re Cen­t­re

Re­ke­ning: FNB 532 300 20512 Tak­ko­de: 210 414

Vir na­vrae of om an­der hulp aan te bied ska­kel 044 272 2550 of 060 699 5316.

Fo­to: Hannes Visser

Agt van die 30 seuns van Huis T­ri­omf wat teen die ein­de van De­sem­ber moont­lik ‘n an­der heen­ko­me sal moet vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.