Ma­tro­ne skryf ‘n boek

Oudtshoorn Courant - - NEWS - PAU­LA-ANN S­MIT

No­ë­li­ne Lan­ser van Graaff-Rei­net se le­wens­lan­ge droom om 'n boek te pu­bli­seer het on­langs re­a­li­teit ge­word, toe haar boek, My Hart­klop­sto­ries: Gees­te­li­ke le­wens­les­se uit die al­le­daag­se, ge­pu­bli­seer is.

Lan­ser is 'n kos­huis­ma­tro­ne by U­ni­on P­re­pa­ra­to­ry se Max Kroon-huis. Sy is ver­le­de jaar in dié pos aan­ge­stel, na­dat sy van Ge­or­ge na Graaff-Rei­net ver­huis het. In Ge­or­ge was Lan­ser, 'n ge­kwa­li­fi­seer­de siel­kun­di­ge be­ra­der, 'n jeug­wer­ker, skry­wer van kin­der­ver­ha­le, en ook 'n ra­dio-aan­bie­der by Chris­te­li­ke ra­di­o­sta­sie, He­art­be­at FM, met haar Son­dag­og­gend kin­der­uur. Dit is juis daar wat haar boek, 'n ak­ti­wi­teits­bun­del met ver­ha­le en les­se vir kin­ders, vorm ge­kry het. Haar boek dra sy dus aan al haar luis­te­raars op.

"Deur my sto­ries poog ek om men­se te help om 'n kon­nek­sie te maak met hul die­pe, eie self, met God, die men­se om hul­le, en met die na­tuur," ver­tel Lan­ser. Haar boek be­staan uit 10 sto­ries, ge­volg deur 'n les uit die sto­rie, en 'n skets uit 'n to­neel van die sto­rie wat in­ge­kleur kan word. Die sket­se is deur P­riy­an­ka Pa­tha, 'n tie­ner van P­re­to­ria was va­kan­sies by haar ou­ma op Graaff-Rei­net kom kui­er. Baie van die sto­ries kom uit er­va­ring deur die ob­ser­va­sie van kin­ders in haar werk. Dit is ge­skik vir kin­ders tus­sen die ou­der­dom van drie en 11, maar ou­er men­se sal dit ook waar­deer.

Vol­gens Lan­ser het haar lief­de vir sto­ries ver­tel reeds op 'n jong ou­der­dom be­gin. "My oor­le­de ou­pa Ger­ber en my oor­le­de pa was my voor­gan­gers hier­mee en kon won­der­li­ke sto­ries voor die kag­gel in die kom­buis op A­ber­deen in die win­ter­aan­de ver­tel," deel sy. Die sto­rie­g­og­ga het dui­de­lik vir Lan­ser ook ge­byt: haar twee­de bun­del is reeds klaar ge­skryf en sy het reeds die raam­werk vir 'n En­gel­se sto­rie oor kos­huis­le­we.

'n Boek­be­kend­stel­ling sal la­ter ge­re­ël word vir Ge­or­ge en Graaff-Rei­net.

Vir na­vraag, e-pos Lan­ser op n.lan­ser@ y­a­hoo.co.za.

Fo­to: ver­kaf

No­ë­li­ne Lan­ser het on­langs ‘n kin­der­boek ge­pu­bli­seer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.