#doek­wit­ha­dif­fe­ren­ce-pro­jek

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Ver­pleeg­sters van die Bon­go­let­hu- en Oudts­hoorn-kli­niek het ver­le­de week Kan­sa se #doek­wit­ha­dif­fe­ren­ce-pro­jek on­der­steun.

Van die ver­pleeg­sters het kop­doe­ke ge­koop en dit ge­dra as deel van die be­wus­ma­kings­veld­tog van Kan­sa.

Vol­gens A­dri O­den­daal, ge­meen­skaps­mo­bi­li­seer­der vir Kan­sa se Oudts­hoorn-tak, loop die pro­jek hand-aan­hand met Kan­sa se Pink T­rees for Pau­li­ne (PTFP)-pro­jek.

"Bei­de die pro­jek­te is fonds­in­sa­me­lings vir Kan­sa, maar ook be­wus­ma­king vir per­so­ne met kan­ker.

“Die Pink T­rees for Pau­li­ne se ma­te­ri­aal kan ook by my ge­koop word.

Ons moe­dig or­ga­ni­sa­sies aan om pienk ma­te­ri­aal te koop en dit om bo­me voor hul be­sig­he­de te sit as deel van die be­wus­ma­kings­pro­ses."

O­den­daal sê die kop­doe­ke is R100 en die lap­pe is teen R30 'n me­ter by haar te koop.

"Die geld wat ons in­sa­mel gaan vir diens­te so­dat ons on­der­meer melk en doe­ke aan ons pa­si­ën­te kan voor­sien."

Die wat kop­doe­ke of ma­te­ri­aal wil koop kan O­den­daal by 072 133 0444 ska­kel of stuur 'n e-pos aan a­o­den­daal@can­sa.org.za

Ver­pleeg­sters van die Oudts­hoorn-kli­niek is voor, van links: E­ri­ca Campher, Li­sin­da Mul­ler, C­han­tel­le Con­ra­die, Hel­li­ne PIedt, Ber­tha Mei­ring, Ma­thil­da le Roux en El­ma­rie Mi­cha­els. Ag­ter: A­dri O­den­daal (Kan­sa), Ant­hea Eras­mus, Ilse Buys, Pa­tri­cia Jack­son, Ka­rin Byl en N­tom­bi K­we­le­ta.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.