La­te­gans­vlei sta­di­on 9 jaar oud

Oudtshoorn Courant - - SPORT - WYNDHAM EWERTS

Die o.15-sok­ker­span­ne van Zee­koe­gat en La­te­gans­vlei het die na­week op La­te­gans­vlei me­kaar die stryd aan­ge­sê. Hier­die vriend­skap­li­ke wed­stryd is ge­speel ter vie­ring van die ne­gen­de be­staans­jaar van die La­te­gans­vlei­sta­di­on. Geen toe­skou­ers is ge­du­ren­de die wed­stryd toe­ge­laat nie en al­le Co­vid-19-re­gu­la­sies is ge­hand­haaf.

Vol­gens die pro­jek­be­stuur­der, Da­ri­on Ur­ban­ski, is die i­dee om 'n sta­di­on op La­te­gans­vlei te bou, ge­bo­re ty­dens die sok­ker­wê­reld­be­ker­toer­nooi wat in 2010 in Suid-Afrika plaas­ge­vind het.

"Te­sa­me met sok­ker­lief­heb­bers uit Duits­land en die on­der­steu­ning van Ju­lia le Roux (hui­di­ge spea­ker) kon ons hier­die vi­sie om 'n jeug­s­ok­ker­pro­jek (Al­te F­ör­ster­ei 2) moont­lik maak. Se­dert­dien word daar ge­reeld sok­ker­wed­stry­de ge­speel. Die sta­di­on word ook as ve­nue vir La­te­gans­vlei se in­ry­te­a­ter, plaas­li­ke fees­te en kon­ser­te aan­ge­wend."

Ur­ban­ski sê die doel van die sta­di­on is om ta­lent te be­vor­der en om ook span­gees te ont­wik­kel. "Dank­sy die by­drae van bor­ge kon ons 'n prag­ti­ge sok­ker­veld uit 'n woes­tyn­veld ont­wik­kel.

Nou na ne­ge jaar is dit vir my 'n riem on­der die hart om oor die ja­re te kon sien hoe die jong­men­se hul ta­len­te by die sta­di­on kon slyp."

Vol­gens Ur­ban­ski word daar be­oog om in die toe­koms ook 'n ver­hoog­saal te bou wat dit moont­lik sal maak vir die jeug om hul sang, dans en to­neel­spel­ta­len­te ten vol­le te kan uit­leef.

Sok­ker­spe­lers van Zee­koe­gat en La­te­gans­vlei skop die bal rond ge­du­ren­de hul sok­ker­wed­stryd.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.