Jong leer­der roem as held

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Wil­ma A­damson

‘’n V­reem­de man het na my toe ge­kom en ge­sê dat die een mei­sie in die moei­lik­heid is en dit lyk of sy ver­drink.’

RI­VERS­DAL ’n Graad 10-leer­der van Ger­rit du P­les­sis Se­ni­or Se­kon­dêr, Co­di­an Mi­cha­els, kan na de­se as ’n held be­skou word. Mi­cha­els (17) was op Sa­ter­dag 3 Maart saam met die skool se VLR op ’n kamp op Har­ten­bos. Van die ak­ti­wi­tei­te wat hul­le ge­doen het, het by die see plaas­ge­vind. ‘‘Ek het in ’n sta­di­um een­kant gaan sit om­dat ek moeg was en ge­sien dat die see­stro­me sterk was, om­dat die bran­ders ook ho­ër as ge­woon­lik was,’’ ver­tel hy. Hy het drie mei­sies in die see op­ge­merk wat op hul bran­der­plan­ke ge­ry het. Twee van hul­le het ’n bie­tjie la­ter uit­ge­kom. ‘‘’n V­reem­de man het na my toe ge­kom en ge­sê dat die een mei­sie in die moei­lik­heid is en dit lyk of sy ver­drink.’’ Hy het ver­moed dat die man nie kon swem nie, daar­om dat hy hóm ge­na­der het. Mi­cha­els het nie ge­hui­wer nie, maar da­de­lik in die see ge­gaan en om­dat die stroom baie sterk was, saam daar­mee be­weeg. Toe hy by die mei­sie kom het hy aan haar ge­sê dat sy nie moet spar­tel nie en haar toe na vei­lig­heid ge­bring. ‘‘Al­les het so skie­lik ge­beur dat ek nie eens haar naam ge­vra het nie.’’ Ca­vil­le A­bra­hams, ko­ör­di­neer­der by Hes­se­qua­mu­ni­si­pa­li­teit vir op­lei­ding aan le­wens­red­ders het aan Suid-Kaap Forum ge­sê dat Mi­cha­els ver­le­de jaar ge­du­ren­de Sep­tem­ber tot No­vem­ber op­lei­ding as le­wens­red­der ont­vang het. Hy het ook ge­du­ren­de fees­sei­soen tus­sen De­sem­ber en Ja­nu­a­rie in die Hes­se­qua-streek diens ge­doen. Sy ou­ers, T­he­o­ni­ta en Ja­cob Mi­cha­els, is baie trots op hul seun.

Co­di­an Mi­cha­els het ’n ser­ti­fi­kaat van on­der­bur­ge­mees­ter, Jo­han­nes Hart­nick op Maan­dag 19 Maart vir sy hel­de­daad ont­vang. Van links is Ca­vil­le A­bra­hams, Hart­nick en Mi­cha­els.

Die on­be­ken­de man wat Co­di­an Mi­cha­els ge­na­der en op die strand ge­staan en wag het, het ’n fo­to van hul­le ge­neem toe hy met die mei­sie uit die see kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.