On­der­steun Gou­kam He­alth só

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

RI­VERS­DAL Gou­kam He­alth APD is ’n nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie wat voor­heen staats­hulp ont­vang het, maar dit is met meer as die helf­te ge­sny. Hul­le help ver­al men­se met spe­si­a­le be­hoef­tes. Il­l­ze O­li­vier, be­stuur­der, het ver­dui­de­lik: “Dit is on­moont­lik om al­mal te help son­der staats­hulp en hulp van die ge­meen­skap. Ons pro­beer om uit­koms vir die voet­sool men­se, die ar­mes van die ar­mes te bring. Gou­kam het ver­skil­len­de af­de­lings: Die huis word as ’n re­ha­bi­li­ta­sie­sen­trum of ‘step do­wn’ ge­bruik. Dit is vir men­se wat na ’n on­ge­luk of o­pe­ra­sie moet her­stel. In die werks­win­kels leer ons men­se met spe­si­a­le be­hoef­tes nu­we vaar­dig­he­de. Dit wat hul­le maak sal ons ook la­ter ver­koop om geld vir Gou­kam in te sa­mel.” Om­dat hul­le nou el­ke sent brood­no­dig het, re­ël Sny­man Bou­ma­te­ri­a­le en Jack’s Paint ’n op­voe­ring met die san­ger, Gert Zand­berg. Geld wat daar­die aand in­ge­sa­mel word sal aan Gou­kam ge­skenk word. Hul­le sal ook van hul eie han­de­werk op­veil om ook so­doen­de geld in te sa­mel. Per­so­ne wat i­tems vir dié vei­ling wil skenk is meer as wel­kom. Dié op­voe­ring sal by die Dam Re­stau­rant op Sa­ter­dag 6 Ok­to­ber plaas­vind. Neem jou mand­jie saam en ge­niet ’n lek­ker kui­er­aand vir ’n goeie doel. ’n Do­na­sie word ge­vra vir toe­gang teen R60 vir ’n ga­le­ry- of stoep­kaart­jie en R100 vir ta­fel­sit­plek. Do­na­sies kan by Sny­man Bou­ma­te­ri­a­le, Jack’s Paint en Ri­vers­dal Ju­we­liers af­ge­gee word en sal do­na­teurs ’n kaart­jie as be­wys ont­vang. E­ni­ge an­der do­na­sies is ook wel­kom waar­on­der seep, sjam­poe, was­lap­pe, kle­re, tan­de­pas­ta en selfs ou tyd­skrif­te. Om­dat Gou­kam so ge­reeld werks­win­kels aan­bied het hul­le die hulp van men­se no­dig wat be­reid is om gra­tis klas aan te bied. Vir meer in­lig­ting oor die dans ska­kel Ju­lan­di by 028 713 1321.

Hier is van Gou­kam se per­so­neel in een van die werks­win­kels.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.