Vrae rond­om VER­AS­SING

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Wil­ma A­damson

NIE VIR SENSITIEWE LE­SERS NIE NIE VIR SENSITIEWE LE­SERS NIE NIE VIR SENSITIEWE LE­SERS NIE

Met graf­te wat ge­reeld ver­niel en be­ska­dig word, be­graaf­pla­se wat nie on­der­hou word nie, naas­be­staan­des wat weg­trek van die plek waar hul fa­mi­lie­le­de be­gra­we is en die vrees om wak­ker te word na jy be­gra­we is, neig al meer men­se na ver­as­sing. Maar mi­tes oor die pro­ses, as­ook vrae of jy wel jou ge­lief­de se as kry of ’n vreem­de­ling s’n, is maar ’n paar van die on­se­ker­he­de wat hul­le daar­van weer­hou. Wil­ma A­damson, re­dak­teur het on­der­soek gaan in­stel.

SUID-KAAP Stof is jy en tot stof sal jy te­rug­keer... So staan dit in die By­bel en daar­om glo baie men­se dat ver­as­sing iets uit die bo­se is.

Maar met be­graaf­pla­se wat dik­wels nie on­der­hou word nie en graf­te wat ge­reeld ver­niel en be­ska­dig word, be­sluit al meer men­se dat hul­le na hul dood ver­as wil word. Tog is daar on­se­ker­heid oor die on­be­ken­de en vrae, soos of jy werk­lik jou ge­lief­de se as of ’n vreem­de­ling s’n kry - en hoe weet jy of die kis nie weer her­ge­bruik word nie? Na ver­skeie na­vrae oor die saak het Suid-Kaap Fo­rum be­sluit om self on­der­soek in te stel en ’n af­spraak met die ei­e­naar van Ge­or­ge K­re­ma­to­ri­um, I­re­ne Ver­meu­len ge­re­ël. Heel­te­mal teen­stry­dig as wat ver­wag is, het sy geen be­swaar ge­had om die he­le pro­ses nie net te ver­tel nie, maar ook te wys en selfs op vi­deo op te neem. Die k­re­ma­to­ri­um hou selfs ope dae vir groe­pe of fa­mi­lies. Langs die k­re­ma­to­ri­um se ont­vangs is ’n klein ka­pel waar fa­mi­lie en vrien­de die laas­te eer aan hul ge­lief­de kan be­toon en ’n be­sig­ti­ging kan doen voor die kis op rol­lers na die oond­ka­mer deur­ge­voer word. “Ons moes al vrae be­ant­woord soos ‘het ie­mand al wak­ker ge­word en kon jul­le hoor ’n per­soon skree, spring die lig­gaam op wan­neer dit brand, hoor jul­le kraak- en klap­ge­lui­de, ruik dit snaaks...’. Die ant­woord is nee op al die vrae - en sou ie­mand in ’n diep ko­ma wees en vir dood aan­ge­sien word, sal hy of sy in die tyd wat hy by die on­der­ne­mer is wak­ker word,” ver­dui­de­lik Ver­meu­len. Om se­ker te maak daar is geen on­ge­rymd­he­de wan­neer hul­le ’n lig­gaam ont­vang nie, kry hul­le drie amp­te­li­ke do­ku­men­te: Toe­stem­ming van die fa­mi­lie dat die lig­gaam ver­as mag word, ’n vorm deur ’n ge­nees­heer waar­in oor­saak van dood ge­meld en dat geen ge­me­ne spel ver­moed word nie en dan die be­lang­rik­ste een vol­gens Ver­meu­len: “Ons het ’n skeids­reg­ter-ge­nees­heer wat se­ker maak dat daar geen vuil­spel of an­der re­de is waar­om die lig­gaam nie ver­as moet word nie. In­dien sy e­ni­ge on­raad ver­moed, word die ver­as­sing uit­ge­stel en ’n ou­top­sie aan­ge­vra.” In die oond­ka­mer kon ek die he­le pro­ses volg. Daar is s­legs een oond waar­in net een kis pas; nie ’n groot oond waar­in ’n paar kis­te (of lig­ga­me, sou die kis­te soos be­weer her­ge­bruik word) soos ek te wag­te was nie. Twee kis­te het op trol­lies ge­staan en op die dek­sel was die oor­le­de­nes se na­me ge­skryf, met die no­di­ge do­ku­men­ta­sie op el­ke kis. Om die ver­lang­de hit­te­graad van on­ge­veer 900°C plus te be­reik, word vyf groot gas­bot­tels ter­self­der­tyd ge­bruik en moet na 14 ver­as­sings weer her­vul word. Nog ’n ver­as­sing was pas af­ge­han­del, met geen te­ken van ’n ek­stra kis nie en ’n wer­ker was be­sig om die oor­skot, wat s­legs uit die groot­ste be­ne in die lig­gaam be­staan, met ’n lang graaf in ’n lang­wer­pi­ge hou­er plaas. ’n O­pe­ra­teur, Ma­de­lein Laufs het na ’n paar swart stuk­kies tus­sen die be­ne, as­ook me­taal­vorm­pies be­duie. “Die per­soon het ’n knie­ver­van­ging ge­had en die swart stuk­kies is van die kis wat nie in die roos­ter (op die vloer van die oond) deur­ge­val het nie. Ons ver­wy­der dit, an­ders is daar swart stuk­kies tus­sen die as. “Die be­ne word nou ge­maal en in­dien no­dig, weer ge­maal so­dat dit baie fyn is voor ons dit vir die naas­be­staan­des gee.” En die kos­te? Of jy ie­mand be­gra­we of ver­as, dit sal min of meer die­self­de kos, af­han­gen­de van die ek­stras wat die fa­mi­lie ver­lang.” • Vir die vi­deo-on­der­houd met I­re­ne Ver­meu­len, as­ook die ver­as­sings­pro­ses, gaan na ons web­tuis­te by www.suid­kaap­fo­rum.com. LET WEL: Nie vir sensitiewe ky­kers nie.

Die kis se as word hier­in ge­gooi en wan­neer dit vol is, in ’n graf be­gra­we wat by die mu­ni­si­pa­li­teit ge­koop word.

Ma­de­lein Laufs maak die dek­sel oop van die hou­er waar die be­ne ge­maal word.

Van die nis­sies op die per­seel waar ’n ge­lief­de se as ge­stoor kan word.

Die swart as van die kis wat wel tus­sen die been­de­re ag­ter­ge­bly het, so­wel as die knie­ver­van­gings word ver­wy­der voor die res ge­maal word.

I­re­ne Ver­meu­len, ei­e­naar van Ge­or­ge K­re­ma­to­ri­um staan in die ka­pel waar die kis ge­plaas word vir be­sig­ti­ging deur fa­mi­lie en naas­be­staan­des. Fo­to’s: Wil­ma A­damson

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.