On­der­wy­ser se borg­tog­voor­waar­des ver­skerp

Suid-Kaap FORUM - - News - C­li­ve P­re­to­ri­us kor­re­spon­dent

Vol­gens die staat is daar nog baie ver­kla­rings van an­der leer­ders, as­ook oud­leer­ders wat ver­kry moet word.

HEI­DEL­BERG Die 61-ja­ri­ge on­der­wy­ser wat daar­van aan­ge­kla word dat hy na be­we­ring ’n leer­der op 30 Ju­lie sek­su­eel by die skool se kos­huis aan­ge­rand het, se borg­tog­voor­waar­des is Vrydag 16 No­vem­ber ver­skerp. Die be­skul­dig­de se pro­ku­reur het die hof ge­vra om sy borg­tog­voor­waar­des te ver­slap om hom toe te laat om by die kos­huis van­af 14 De­sem­ber tot 4 Ja­nu­a­rie tuis te gaan. Dít, vol­gens hom was so­dat hy sy vrou kon help in­pak, aan­ge­sien hul­le die per­seel teen ein­de De­sem­ber moet ont­ruim. Ter on­der­steu­ning om die voor­waar­des te ver­skerp, het die on­der­soek­be­amp­te ge­sê dat die staat na­ge­laat het om die hof in te lig dat die mis­dryf vol­gens Art 54 van die sek­su­e­le mis­daad­wet on­mid­del­lik aan­ge­meld moes word. Hy het by­ge­voeg dat dit ’n by­lae 5 mis­dryf is en dat die hof dit in ’n erns­ti­ge lig moet be­skou. Vol­gens hom is daar ’n sterk saak teen die be­skul­dig­de en dat hy nog die­self­de dag ’n aan­soek vir be­slag­ne­ming van se­ke­re ei­en­dom aan die hof sou rig. Vol­gens die staat is daar nog baie ver­kla­rings van an­der leer­ders, as­ook oud­leer­ders wat ver­kry moet word. Dit sal vol­gens die on­der­soek­be­amp­te nog re­de­lik tyd in be­slag neem, om­dat van die leer­ders met hul eind­ek­sa­mens be­sig is. Mi­cha­el Wa­we­ni, ’n in­wo­ner van Slang­ri­vier en ge­meen­skap­ak­ti­vis teen vroue en kin­der­mis­han­de­ling het ’n pe­ti­sie aan die staat oor­han­dig ter on­der­steu­ning vir die ver­sker­ping van die borg­tog­voor­waar­des. Die land­dros, B­ren­da Roodt, het ge­sê dat dit nie in be­lang van ge­reg­tig­heid is dat die be­skul­dig­de in Hei­del­berg moet wees nie en is hy be­let om in die land­dros­dis­trik van dié dorp te wees, be­hal­we wan­neer hy in die hof moet ver­skyn. Die saak is tot 28 Ja­nu­a­rie 2019 uit­ge­stel. C­har­l­ton P­re­to­ri­us is die staats­aan­kla­er. Die be­skul­dig­de is steeds op eie ver­ant­woor­de­lik­heid uit en is nou in Ca­le­don woon­ag­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.